Længe har våde regnvandsbassiner med forsinkelse været anerkendt som BAT i regnvandshåndtering. Men klimaforandringer, ændrede regnmønstre, stigende kendskab til miljøfarlige stoffer, og det simple faktum at der ikke altid er plads til de store bassiner udfordrer denne tilstand. Med SPILDEVANDSSEMINAR 2024 sætter ENVINA og DANVA i fællesskab fokus på regnvandshåndtering, og stiller – blandt mange andre – spørgsmålet: Hvad er egentlig BAT for regnvandshåndtering?
Program for dagene kan downloades her...

Tid

Indhold

9.30 – 10.00

ANKOMST OG MORGENMAD på Comwell Odense

10.00-10.15

 

Velkomst
Introduktion til program og arrangementet
V. arrangørerne

10.00-11.00

Nyt fra miljøministeriet og Miljøstyrelsen
V. Miljøministeriet og Miljøstyrelsen

11.00-14.30

Tema 1: BAT

11.00-11.30

Rammen om BAT
Hvad er BAT, hvordan arbejder vi efter BAT og hvilke udfordringer giver BAT-begrebet os i dag?
v. Jurjen de Boer, Køge Kommune & afventer oplægsholder 2.

11.30-12.00

 

Vidensbasar: Regnvandstiltag, der udfordrer BAT
Kommuner og spildevandsselskaber præsenterer løsninger, der IKKE er våde regnvandsbassiner: 

Drænede nedsivningsbassiner – et alternativ til forsinkelsesbassinerne
Bo S. Jacobsen, Aarhus Vand og Nikolaj Kruse Christensen, Aarhus Kommune

12.00-13.00

FROKOST

13.00-13.30

 

Vidensbasar – fortsat
Køge Nord – Infiltrationsbassin og konstruerede vådområder
v. Tore Bro, Køge Kommune & Bettina Precht Simonsen, KLAR Forsyning

13.30-14.30

 

De gode spørgsmål til BAT
V. Uffe Linneberg Gangelhof, Vandcenter Syd, panel – moderator: Anders Hansen, DANVA
Efter indledende oplæg er der fælles debat om regnvandshåndtering og BAT.

14.30-15.00

PAUSE & afgang på ekskursion

15.00-17.00

Ekskursion: Regnbede i Bolbro
V. Lis Nowak, Odense Kommune og Uffe Linneberg Gangelhof, VandCenter Syd

19.00

MIDDAG og netværk på Comwell Odense

 

13. marts 2024

7.00

MORGENMAD

 

Administrationspraksis for regnvandsbassiner

 

8.30 – 9.00

 

Administrationspraksis for regnvandsbassiner – fremlæggelse af forslag til revision
En arbejdsgruppe har siden november 2023 arbejdet med at gennemgå og opdatere administrationspraksis til år 2024. Gruppen vil fremlægge deres arbejde og forslag til ændringer til diskussion.
V. Arbejdsgruppen og Anders Hansen, DANVA

9.00-10.30

 

Administrationspraksis for regnvandsbassiner – workshop
Ovenpå arbejdsgruppens oplæg inviteres deltagerne til at komme med input til oplægget, og forslag til andre ændringer.
Deltagerne forventes at have læst den eksisterende administrationspraksis igennem inden.
V. Tore Bro, Køge Kommune

9.30-10.00

Workshop fortsat

10.00-10.30

PAUSE

10.30-11.00

Afsluttende debat administrationspraksis

11.00-11.30

 

Testprocedure regnvandsanlæg
V. Regnvandskvalitet der BAT’er

11.30-12.00

Undersøgelse af ny type regnvandsanlæg ved Silkeborg
V. Jes Vollertsen, AAU

12.00-13.00

FROKOST

13.00-14.00

Ekskursion: Regnvandsløsninger Thomas B. Thriges Gade kvarteret
V. Odense Kommune og VandCenter Syd

14.00-14.30

PAUSE – indgår i ekskursion

 

Fremtidens regnvandshåndtering

14.30-15.30

 

 

 

Fremtidens regulering
Hvad vi lige nu kan se der kommer af regulering, herunder; nyt Byspildevandsdirektiv, Vandområdeplaner – efter 2027, New Green & Blue Deal
V. Anders Hansen, DANVA

Om behovet for innovation
Regnvandshåndtering fortsætter, og der vil løbende komme behov for nye tiltag.
V. Uffe Linneberg Gangelhof, VandCenter Syd

15.30-16.00

Opsamling, afslutning og evaluering
V. Julie Møhl Laursen, Langeland Kommune og Anders Hansen DANVA