KOMPETENTE BESTYRELSER TIL 20'ERNES UDFORDRINGER I FORSYNINGSSEKTOREN
Kommunalvalget 2021 er startskuddet for mange nye bestyrelser i de kommunalt ejede forsyningsselskaber. DANVA og Dansk Fjernvarme vil gerne hjælpe med, at jeres bestyrelse kommer bedst fra start. 

Vi har skabt to intense dage for hele bestyrelsen, hvor der er fokus på alt fra jura, strategi, roller og ansvar til samarbejde, dilemmaer og fremtidens udfordringer i forsyningssektoren. Uddannelsen tilbyder således et 360 graders perspektiv på forsyningsbestyrelsens opgaver, udfordringer og relationer.

 

Uddannelsen tager afsæt i en vekselvirkning mellem teori og praksis, således der både er undervisning og tid til at drøfte forsyningsbestyrelsens fremtidige udfordringer, dilemmaer, strategi mv.

Undervisningen foretages af meget erfarne undervisere på området. Vi sætter en ære i at skabe de bedste rammer, så jeres bestyrelse kommer bedst fra start! 

Uddannelsen er opbygget af tre overordnede temaer:

 1. Hvad er de styringsmæssige rammer om selskaberne og bestyrelsesarbejdet?
 2. Hvordan sikres værdiskabende bestyrelsesarbejde og –samarbejde?
 3. Bestyrelsens strategiske ageren og samarbejder. 

De tre temaer giver bestyrelsesmedlemmerne en fælles referenceramme og den viden, som er vigtig at have med sig, når de starter i bestyrelsen. Virkelighedens udfordringer inddrages løbende via et dilemmaspil, så bestyrelsens medlemmer er godt klædt på til det kommende bestyrelsesarbejde.
 

Det siger tidligere deltagere

”I forbindelse med dannelsen af vores nye bestyrelse i 2017 deltog vi i danvas og dansk fjernvarmes bestyrelseskursus. det gav bestyrelsen et godt og fælles billede af de juridiske, økonomiske og regulatoriske rammer.
B
estyrelsesuddannelsen var en rigtig god og informativ introduktion til bestyrelsesarbejdet og forsyningsbranchen – der var fokus på det faglige og samtidigt betød det, at vores nye bestyrelse blev godt ’startet op og rystet sammen.”

Michael Brandt, Adm. Direktør, Fors

”Alle vores bestyrelsesmedlemmer havde bestyrelseserfaring i forvejen, men et reguleret vandselskab adskiller sig imidlertid på en række punkter, og derfor var der et behov for en grundig introduktion til denne verden. Vi vælger at deltage på bestyrelsesuddannelsen igen i år, for at introducere de nye bestyrelsesmedlemmer arbejdet i et reguleret vandselskab og for at hele bestyrelsen får en fælles oplevelse og bliver rystet sammen. At det er DANVA og Dansk Fjernvarme, der udbyder uddannelsen, sikrer relevant indhold fremfor en universel bestyrelsesuddannelse.” 

Lars Nørgård Holmegaard, Adm. Direktør, Lemvig Vand


Program

DAG 1:
Velkomst og introduktion

En selskabsbestyrelses formelle rolle og ansvar

 • Selskabsloven og selskabsformer
 • Styringsdokumenter 
 • Bestyrelsens ansvar og pligter
 • Habilitet og tavshedspligt

   

Det værdiskabende bestyrelsesarbejde

 • Bestyrelsens rolle og funktion i værdiskabelsen
 • Organisering af bestyrelsesarbejdet
 • Ledelsen af bestyrelsen
 • Gennemgang af nyttige bestyrelsesværktøjer og -metoder

Dilemmaspil om den samarbejdende bestyrelse

Spillet tilbyder en neutral øvebane til håndtering af praksisnære, strategiske dilemmaer, som deltagerne vil opleve i bestyrelsesarbejdet. Deltagerne bliver både sat over for dilemmaer, de skal løse, og udsagn, som giver anledning til refleksioner og diskussioner, og der vil også være opgaver, der trækker på smilebåndet. 

Bestyrelsens samarbejde med ledelsen

 • Sparring og evaluering af direktionen - hvordan spiller bestyrelsen direktøren stærk?
 • Direktørens understøttelse af bestyrelsen
 • Tilpasning af bestyrelses-, formands- og direktørprofiler
 • Drøftelse af cases om krydsfeltet mellem bestyrelse og daglig ledelse

DAG 2

Forsyningsselskabernes rolle i samfundet

 • Samfundets forsyningsstrategi nu og i fremtiden
 • Tal og fakta om sektoren
 • Reguleringen af sektoren nu og i fremtiden
 • Centrale temaer for forsyningsselskaber i 20´erne
 • Brancheorganisationernes fokusområder

Forsyningsselskabernes rolle i kommunerne

 • Ejerstrategien som styrings- og dialogværktøj
 • Bestyrelsens løbende samspil med ejeren

Sådan samvirker vi med vores forsyningsselskab

 • Sammen om udvikling af ejerstrategien
 • Kommunernes forventninger til dialogen med bestyrelsen
 • Håndtering af øvrige samarbejdsflader mellem kommunen og selskabet

Forsyningssektoren anno 2030 - mulige udviklingsscenarier

 • Teknologisk
 • Organisatorisk
 • Styringsmæssigt

Dilemmaspil om bestyrelsens og selskabernes strategiske handlemuligheder
Deltagerne bliver sat over for strategiske dilemmaer, der taler direkte ind i forsyningssektorens udfordringer de kommende år. De drøfter dilemmaerne med fokus på bestyrelsens rolle i strategiudvikling og håndtering af løbende strategiske beslutninger. 

Bestyrelsens rolle i forhold til strategilægning og -opfølgning

 • Strategi og kultur
 • Det strategiske handlerum for et forsyningsselskab
 • Tilrettelæggelse af strategiprocesser
 • Ledelses- og økonomirapportering

Undervisere: Horten, Pluss, PwC, direktører, borgmestre samt DANVA og Dansk Fjernvarme.
 

Prisen inkluderer undervisningsmateriale, forplejning og overnatning.

Kursusleder: Louise Andersen, DANVA

DANVA udvikler også private bestyrelseskurser. Har du interesse i dette, kan du kontakte Louise Andersen på la@danva.dk 

På uddannelsen for bestyrelser får du overblik over alt det vigtigste og får lov at prøve kræfter med virkelighedens udfordringer i et dilemmaspil.