Leder Forum arrangeres i fællesskab af Dansk Fjernvarme og DANVA.

Deltagelse er forbeholdt medlemmer af 
Dansk Fjernvarme og DANVA.

Input til dagene kan mailes til Louise Andersen la@danva.dk