Programmet for Vandforum er klar - og vi glæder os til at byde medarbejdere og ledere ved vandselskaber og kommuner samt rådgivere velkommen til en dag med fagligt input og erfaringsudveksling.
Vi starter dagen med en fællessession med fokus på beredskab. 
Herefter fortsætter dagen i tre spor med fokus på:

  • Forsyningskapacitet
  • Grundvandskvalitet og beskyttelse
  • Digitalisering
  • Overløb
  • Renseanlæg for fremtiden
  • Bæredygtighed

Det fulde program for dagen, kan du downloade her...

09.30

Ankomst, registrering og morgenmad

10.00

Velkomst og aktuelle nyheder ved Helle Katrine Andersen, DANVA

10.10

Beredskab

10.10

NIS2 og CER direktiverne i praksis: Vejen til styrket modstandsdygtighed i vandsektoren

Jesper Florin, DBI

10.40

Forsyningserfaringer med beredskab ifm de sidste måneders ekstreme regnhændelser. Bliv klogere på hvad der gik godt og galt og hvordan vi kan være godt beredt til næste hændelse?

  • Klar Forsyning ved Anne-Mette Mølholt
  • SONFOR ved Jeppe Lorenzen
  • Aahus Vand ved Lise Hughes

11.40

Drøftelse

12.00

FROKOST

12.45-14.15

Forsyningskapacitet/beredskab

Digitalisering

Renseanlæg for fremtiden

12.45

Produktions- og leverancebehov og arbejdet med at beslutte en forsyningsbuffer
Martin Rygaard, HOFOR

LER 2

Status og næste skridt

Carina Saxtorp, SDFI

Rensning for PFAS

Hjørring

Jacob Andersen, Hjørring Vand

13.05

Forsyningskapaciteter – balancen mellem kapacitet og fleksibilitet mellem økonomi og risiko

Jacob K. Jørgensen, Envidan

Status og næste skridt på Forsyningsdigitaliseringsprogrammet Renato Ezban, Energistyrelsen

Byspildevandsdirektivet og konsekvenser for dansk spildevandsrensning
Morten Rebsdorf, Aarhus Vand

13.25

Sikring af såvel forsyningssikkerhed som kapacitetstilpasning af vandforsyning gennem resiliens- og oppetidskrav
Yang, Weixido, NIRAS

Forbedret system til samling og anvendelse af data vedr vandstand og vandføring i vandløb samt grundvandspejlinger.

Henrik Dissing, Danmarks Miljøportal

Strukturanalyse renseanlæg ved sammenlægning af spildevandsselskaber
Palle Mikkelsen, Aqua Djurs

13.45

Drøftelse

Drøftelse

Drøftelse

14.15

KAFFEPAUSE

14.45-16.15

Grundvandskvalitet og beskyttelse

Overløb

Bæredygtighed

CSRD og rapportering

14.45

 

Strategi for grundvandsbeskyttelse herunder optimering af drift og anlæg - indsatsplanlægning og vandforsyningsplanlægning 

Steen Wengel, Verdo

Online overvågning af udledning af vand og stof fra punktkilder

Michael R. Rasmussen, Aalborg Universitet

Præsentation af DANVAs CSRD-vejledning

Miriam Feilberg & Thomas Sørensen, DANVA

15.05

Lodsejeraftaler - erfaringer og gode råd
Jens Henrik Sørensen, Defakto

Alle tilladelser er i hus!

Tmm Bochdam, Faxe Forsyning & Janus Høhne, Faxe Kommune

Bæredygtighed – hvad siger 384 vandselskabs-medarbejdere?

John Hird, Falkonsult

15.25

Status for implementering af drikkevandsdirektivet i dansk lov
Hans Peter Birk Hansen, Funktionsleder, Miljøstyrelsen

 

Kortlægning af overløb

Helle Kayerød & Martin Thau, Vandmiljø Randers

Overvejelser vedr. implementering af nye krav til bæredygtighedsrapportering

Johnny Damkjær, FORS

15.45

Drøftelse

Drøftelse

Drøftelse

16.15 - 17.00

Netværk og forfriskninger