DANVA og EnviNa afholder igen i år et to-dages fælles grundvandseminar med drikke- og grundvand i højsædet.
På seminaret vil I høre om alt det nye og det svære i arbejdet med at sikre grundvandet og kontrollere drikkevandet. 

Seminaret henvender sig til vandforsyninger og myndigheder, som arbejder med drikkevandskontrol og grundvandsbeskyttelse.
Årets hovedtemaer er:

  • Nyheder - politik
  • Drikkevandsfond (indsatsplanlægning og tilskudsordning)
  • Ny vandforsyningslov
  • VVM
  • Videregående vandbehandling
  • Digitalisering og grundvandskortlægning
  • Gis-værktøjer og datagrundlag
  • Vandområdeplaner
  • BNBO og grundvandsbeskyttelse

Seminaret er to-dages, incl. forplejning og hotelovernatning, og der er rig lejlighed til at netværke og erfaringsudveksle. 
Program for dagen kan downloades her...