Målgruppe

Personale, der arbejder i praktisk drift, som driftsleder eller planlægning og projektering, og som er ansvarlige for drift og vedligeholdelse af vandbehandlingsanlægget. Vi forventer, at deltagere på kurset har en grundlæggende viden om vandbehandling og filterteknik svarende til kurset Indvinding og produktion af vand. 

Indhold

Grundvandets behandling i vandværket går hovedsagelig ud på at fjerne stoffer og luftarter, som er opløst i grundvandet så det behandlede vand opfylder de krav, der er opstillet for drikkevand. På kurset behandles de grundelementer, der traditionelt benyttes ved vandværksprocesserne. Desuden fokuseres på vanskeligt behandleligt grundvand, og sidst men ikke mindst præsenteres de sidste års udvikling inden for vandbehandlingsteknikken.

Undervisere

Rasmus Boe-Hansen, KRÜGER og Finn Mollerup, VandCenter Syd

Kursusleder

Britt Cramer Dalén, DANVA

Pris

Prisen omfatter elektronisk undervisningsmateriale, forplejning og overnatning på Skanderborg Park.

Maks. 15 deltagere.