Målgruppe

Personer, der fører tilsyn med vandinstallationer samt personer, der arbejder med sikring af installationer og/eller installation af vandmålere.

Mål

At give deltagerne viden til at kunne godkende og kontrollere vandinstallationer og indsigt i hvordan hoved- og bimålere kan installeres, således at korrekt afregning kan foretages. Derudover får deltagerne kendskab til hvilke rettigheder og pligter forsyningsselskabet har i henhold til de love, regulativer og normer der gælder for vandinstallationer i ejendomme især med fokus på vandmålere og tilbagestrømningssikringer.

Indhold

Med udgangspunkt i den aktuelle lovgivning, Bygnings-reglementet BR10, DS 439, DS/EN 1717 og den tilhørende vejledning behandler vi emner som: GDV-ordningen, VA-godkendelser, CE mærkning, foranstaltninger til sikring mod forurening af det offentlige forsyningsnet, autorisationer, tilsyn mm.

Vi har specielt fokus på tilbagestrømningssikring samt installation af vandmålere.

På kurset vil du blandt andet lære om:

 • Love, normer og regulativer gældende for vandinstallationer i ejendomme
 • Forsyningsselskabernes ansvarsområde, rettigheder og pligter
 • Love og bekendtgørelser omhandlende installation af målere og afregning af vandforbrug
 • Ordningen Godkendt til Drikkevand (GDV ordningen)
 • VA-typegodkendelse og CE-mærkning
 • Tilbagestrømningssikringer – typer og funktion
 • Installationsprincipper
 • Tilsyn med vandinstallationer og vandmålere
 • Bestemmelser vedrørende installation af vandmålere
 • Afregningsmålere
 • Fordelingsmålere

Undervisere

Leon Buhl, Teknologisk Institut

Kursusleder

Britt Cramer Dalén, DANVA

Pris

Prisen omfatter kompendium, forplejning og overnatning (på Skanderborg Park)