Få en klar forståelse af mikrobiologi i drikkevandssystemer og af hvad der er god vandforsyningshygiejne. Få det tankesæt, der giver gode arbejdsvaner og skærper blikket for afvigelser fra god hygiejnepraksis. Gennem en aktiv blanding af teori, øvelser og diskussion får du et godt udgangspunkt for at arbejde hygiejnisk med drikkevandet. Kurset indfrier kravet fra bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg §2; at den driftsansvarlige for et alment vandforsyníngsanlæg gennemfører et kursus om elementær vandværkshygiejne.

Målgruppe
Medarbejdere, der i det daglige arbejder med drikkevand, på vandforsyninger eller i virksomheder med egen vandforsyning samt entreprenørfolk, der arbejder fast for vandforsyningsvirksomheder.

Indhold
Vandværksvand er et levnedsmiddel. Dette stiller særlige krav til hygiejne, både i den daglige drift og ved håndtering af uregelmæssigheder. Det er derfor vigtigt at medarbejdere på værket og i den øvrige drift uddannes i produktionshygiejne, der passer til vandforsyningsdrift. Dette kursus flytter begrebet hygiejne ud til virkeligheden i vandforsyningen. Kurset giver den grundlæggende forståelse af mikrobiologi, der gør det logisk at følge hygiejneregler i det daglige arbejde og nærliggende at reagere på afvigelser fra god hygiejnepraksis.

På kurset vil du blandt andet lære om:
 • Vandforsyningshygiejne – Hvorfor er det så interessant?
 • Grundlæggende forståelse af mikroorganismer
 • Bakterier i drikkevandssystemer
 • Vandanalyser
 • Risiko for forurening - fra boring til vandmåler
 • Forebyggelse af forureninger
 • Hygiejneregler og hvordan de bruges
 • Hygiejnezoner og hvordan det virker
 • Sammenhæng mellem dds og hygiejne
 • God hygiejne i det daglige
 • Hvordan opdages en forurening?
 • Hvad viser en analyserapport?
 • Hvor galt det kan gå, og hvad man kan gøre for at forhindre det?
 • Rengøring / desinfektion

Undervisere
Ole Ambrosius, HOFOR A/S & Finn Mollerup, VandCenter Syd as

Kursusleder
Britt Cramer Dalén, DANVA

Sted
Kurset afholdes på VandCenter Syd, Vandværksvej i Odense. Middag samt overnatning sker på Hotel Odeon, Odeons Kvarter 11, 5000 Odense, hvor vi går ned sidst på eftermiddagen. 

Pris
Prisen omfatter kompendium, forplejning og overnatning.