Få praktisk viden om kildepladsens drift og vedligeholdelse, herunder de enkelte boringers ydeevne og vandkvalitet, samt at følge vandets vej gennem vandværket.

Målgruppe
Kurset er 2. modul på drikkevandsoperatøruddannelsen og henvender sig til personer, der arbejder med praktisk drift, driftsledere samt planlægning og projektering. Ønsker du at gennemføre hele uddannelsen anbefaler vi, at du deltager i modul 1, inden du tager dette kursus. 

Mål
At give deltagerne praktisk viden om kildepladsens drift og vedligeholdelse, herunder de enkelte boringers ydeevne og vandkvalitet, samt at følge vandets vej gennem vandværket.

Indhold
Et vigtigt og ofte lidt forsømt led i vandforsyningen er indvindingsanlægget med boringer, pumper og råvandsledninger. En boring er et dybt sår i jordoverfladen, der er åbent for forurening, og hvor der ved en uhensigtsmæssig drift kan skabes ubalance i det hydrologiske kredsløb.

Det er derfor uhyre vigtigt, at boringen dimensioneres, udføres og vedligeholdes korrekt. Pumper og råvandsledninger skal dimensioneres således, at den bedst mulige driftsøkonomi opnås. Op mod 50 % af vandforsyningernes energiforbrug kan være knyttet til indvindingen af vand. Det er derfor vigtigt, at kildepladsen designes og drives energioptimalt. Udformning, indretning og drift af produktionsapparatet samt beholderanlægget vil blive gennemgået med fokus på forsyningssikkerhed og energiforbrug.

På kurset vil vi gå i dybden med:

 • Etablering af boringer
 • Boringers kontroldata
 • Udformning og indretninger af råvandsstationer
 • vandspumper og råvandsledninger
 • Overvågning af kildepladser
 • BNBO
 • Driftskontrol af boringer – inkl. pejleopgave
 • Udformning og indretning af produktionsapparat
 • Videregående vandbehandling
 • Driftskontrol af værker
 • Indretning og drift af beholderanlæg
 • Forsyningssikkerhed
 • SRO
 • Energiforbrug/driftsoptimering

Undervisere
Finn Mollerup, VandCenter Syd
Henrik Schmidt, NIRAS
John Kristensen, NIRAS

Kursusleder

Britt Cramer Dalén, DANVA
 

Pris
Prisen omfatter elektronisk undervisningsmateriale, forplejning og overnatning på Skanderborg Park