Stå stærkere som leder.

Denne lederuddannelse er for dig, der vil have de bedste forudsætninger for at leve op til det store ansvar, personaleledelse er. Med et konkret afsæt i dig og din virkelighed bliver du klædt på til ledelsesrollen, så du kan træde i karakter og blive et forbillede for dine medarbejdere.

Uddannelsen tager udgangspunkt i et praktisk fokuseret læringsmiljø og -pædagogik, hvor kernen er at lære at lede i stedet for at lære om at lede. Det vil sige, at undervisningen er meget konkret og med fokus på dig som person og leder. Du vil derfor opleve masser af personlig udvikling gennem træning og feedback.

Uddannelsen er på akademiniveau, og den kan give 10 ECTS-point, hvis du tilvælger den afsluttende eksamen. Vi tager udgangspunkt i forskningsbaserede teorier, som vi omsætter til praktisk anvendelse. Vi arbejder meget med cases og gruppearbejde under modulerne, og du skal indstille dig på at yde en indsats for at få det optimale udbytte. 

Forud for Modul 1 får du en personlighedstest og et afklarende interview om din situation, dine forventninger til udbyttet – og omvendt de forventninger du vil opleve til dig som kursist.

Lederuddannelsen har hjulpet mange ledere før dig, og du kan forvente:

Høj grad af personlig udvikling

At fremstå som en kompetent leder fremover

At få loyalt følgeskab af dine medarbejdere

At få indsigt i lederrollens vigtigste egenskaber

Uddannelsen veksler mellem teorigennemgang, case-arbejde, gruppeopgaver og egen reflektion. Der vil være forberedelse til hvert modul bl.a. læsestof og hjemmeopgave. Bogen, der danner grundlag for uddannelsen, er ”Ledelse i praksis” af Erik Staunstrup – du får bogen udleveret på første modul.

Hvis du vælger at gå til eksamen (tillægsydelse), skal du skrive en kortere erhvervscase, som grundlag for eksamen. 

Indhold
Uddannelsen består af fem moduler á to dage:

Modul 1: Lederskab og følgeskab

6.-7. februar 2024 i Fjernvarmens Hus, Kolding

Definition på god ledelse og god lederadfærd

Ledelse af forskellige personlighedstyper

Betingelser for at få et stærkt følgeskab

Udvikling af dit personlige lederskab

Modul 2: Kommunikation, præsentation og gennemslagskraft

11.-12. marts 2024 i Vandhuset, Skanderborg

Lederens kommunikation og gennemslagskraft

Forstå kropssproget og den nonverbal kommunikation til at kommunikere stærkere

Planlægning og gennemførelse af en præsentation

Værktøjer til at få styr på sceneskrækken

Mange praktiske øvelser, hvor du får trænet dine færdigheder

Modul 3: Motivation og medarbejderudvikling

3.-4. april 2024 i Fjernvarmens Hus, Kolding

Virkningsfulde samtale- og spørgeteknikker, som kommer til sagens kerne hurtigt

Coaching af medarbejdere i hverdagen til at nå større tilfredshed og bedre løsninger

Hvordan du gennemfører meningsfulde 1 til 1-samtaler

Motivation af medarbejderne til at gå den ekstra mil

Høj grad af træning for at styrke dine færdigheder

Modul 4: Projektledelse og teamudvikling

6.-7. maj 2024 i Vandhuset, Skanderborg

Teamudvikling og gruppetænkning

Beslutningsprocesser, hos individ og i gruppen

Planlægning og styring af projekter

Praktisk projektsimuleringsøvelse, hvor du afprøver dine færdigheder

Modul 5: Forandringsledelse og præsentationsteknik

3.-4. juni 2024 i Fjernvarmens Hus, Kolding

Håndteringen af den svære samtale og konflikthåndtering

Håndtering af modstand og barriere for forandringer

Praktisk simuleringsøvelse i at planlægge og gennemføre en forandring


Modulerne kan ikke købes enkeltvis.


Er lederuddannelsen noget for dig?
Lederuddannelsen er et intensivt uddannelsesforløb til dig, der er leder i et fjernvarme- eller vandselskab og enten har personale- eller projektansvar. Uddannelsen sætter fokus på din faglige og personlige lederudvikling og giver dig værktøjer til at bedrive kompetent ledelse i hverdagen.

Uddannelsen er kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme og DANVA. Dansk Fjernvarmes medlemmer tilmelder sig hos Dansk Fjernvarme. DANVAs medlemmer tilmelder sig på DANVAs hjemmeside.

Eksamen

Du har mulighed for at afslutte den grundlæggende lederuddannelse med en eksamen og derved optjene 10 ECTS-point, der kan indgå i en akademiuddannelse i Ledelse.

Eksamen er et tilvalg og koster yderligere kr. 3.500 ekskl. moms.

Kommentarer fra tidligere deltagere

Susanne Vesten, projekt- og udviklingschef i Sønderborg Forsyning: 

– Jeg er blevet mere bevidst om, hvad ledelse er, og hvordan jeg skal kommunikere og handle for at få tingene til at ske.  Jeg føler, at jeg som ny leder har et godt fundament at stå på, og at jeg vil vokse med opgaven, fordi uddannelsen har givet mig indsigt og også mere selvtillid, siger Susanne. Jeg kan klart anbefale uddannelsen til andre, fordi man bliver afklaret med sig selv som leder, og fordi man får en grundlæggende forståelse for, hvad ledelse er.

 Klaus Andresen, driftsassistent ved Tønder Forsyning:

– Mine arbejdsopgaver ændrede sig på et tidspunkt, og da jeg skulle koordinere den daglige drift i samarbejde med de ni driftsfolk, bad jeg om at få en lederuddannelse. Allerede på andet modul kunne jeg godt se, hvordan jeg kunne bruge den Grundlæggende lederuddannelse i praksis. Jeg fik hurtigt en større bevidsthed om det, jeg gør, og jeg fik god opbakning af underviseren. Det var motiverende at opleve. Jeg fandt ud af, at driftsfolkene gerne ville have mere medbestemmelse og ansvar i dagligdagen, og det har vi efterfølgende indarbejdet i driften. Fx kører de nu selv projekter med underleverandører. Det har virkelig været en øjenåbner for mig at tage uddannelsen.

Ophold er inkluderet i kursusprisen

Pris for ophold er inkluderet i kursusprisen og indeholder middag inkl. 1 genstand pr. ret samt overnatning og morgenmad på hotellet.