Hvordan skal vi udvikle nye teknologier til klimatilpasning og sikre, at de kan eksporteres på de globale markeder? Det er udgangspunktet for denne konference om klimatilpasning, innovation og eksport.

Den danske vandsektor har arbejdet med klimatilpasning som et centralt område i mange år, og danske løsninger efterspørges globalt. Vi har udviklet nye teknologier, ikke mindst digitale, men vi skal blive bedre til at eksportere løsningerne. Det vil være til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark, og det vil bidrage til en klimavenlig vandsektor globalt.

Vi tager udgangspunkt i klimaudfordringerne for at kunne diskutere, hvor vi skal sætte ind for kunne håndtere dem? Hvad har vi, og hvor er udviklingsbehovene i forhold til nye teknologier?

Vi ser på, hvad de relevante markeder efterspørger i forhold til digitale, smarte løsninger, og hvordan vi skaber innovation, der kan imødekomme behovene? Udvikling af nye løsninger til det danske marked skal testes, demonstreres og gøres klar til eksport, men hvor er barriererne?

Kom og giv dit bidrag til en spændende diskussion om klimatilpasning, innovation og eksport.

Konferencen arrangeres af Vandvisionen (et samarbejde mellem DANVA, Dansk Miljøteknologi, DI, DI Vand og Miljøministeriet samt universiteterne), DNNK, Region Midtjylland (Coast2Coast), og CLEAN.

Dagens program er inddelt i tre temaer, hvor vi stiller skarpt på:

Den fremtidige udvikling indenfor klimatilpasning på vandområdet.

Efterspørgsel efter danske løsninger.

Virksomhedserfaringer med at udvikle nye løsninger.

Vi slutter dagen med en fælles diskussion med anbefalinger til myndigheder, virksomheder og organisationer.

Program

09:30 Ankomst og morgenmad

10.00 Velkomst og introduktion til dagen
Carl-Emil Larsen, DANVA og Vandvisionen samt Dorthe Selmer, Region Midtjylland

10:15 Tema 1: Udfordringerne: Klimatilpasning, fremtidig udvikling og innovationsbehov
Peder Steen Mikkelsen, DTU

10:45 Kort pause

11:00 Tema 2: Markedspotentialer, hvad er der efterspørgsel efter:
Thor Danielsen, WTA-EU

11.30 Hvad efterspørger byerne, C40 byerne som driver for innovation af klimatilpasning og eksport
Lykke Leonardsen, Københavns Kommune

11:50 Debat i salen: Hvad skal vi udvikle for at kunne levere på det globale marked?

12:15 Frokost

13:00 Tema 3: Nye løsninger indenfor klimatilpasning

Præsentation af fire virksomhedseksempler, som baggrund for efterfølgende diskussion, omhandlende vejen mod innovative løsninger, anvendelse på danske markeder og eksportpotentialer:

13:00 Remoni
Anders Hjortsholm

13:15 LNH water
Nanna Ravn Høegh

13:30 NCC PermaVej®
Michael Brask

13:45 Rockflow
Anders Søgaard

14:00 Tema 3: Innovation, nye løsninger og eksportmuligheder - Kaffe og diskussion i grupper. Hvad skal der til for at fremme innovation af nye løsninger?

14:45 Opsamling og paneldiskussion – fra ide til produkt faciliteret ved Steffen Vestergaard, DNNK
Hvordan udvikler vi de rigtige løsninger?
Hvordan får vi dem ud på markederne?

15:30 Afrunding og tak for i dag
Daniel Hjortnæs, CLEAN samt Svend-Erik Jepsen, DI og på vegne af Vandvisionen