Bedre udbud og bæredygtige udbud

Udbudsreglerne fastsætter krav til, hvordan man skal designe sine udbud og hvilke kriterier, der kan inddrages i udbudsprocessen, så man ikke har frie rammer til selv at vælge, hvem der skal udføre den påtænkte opgave. Det er vigtigt at kende rammerne og hvilke begrænsninger de medfører, når man skal have opgaver i udbud. 
Mange vandselskaber ønsker også at lave udbud, der bidrager til en bæredygtig vandsektor, der kan levere bæredygtige løsninger nu og på længere sigt. Sætter udbudsreglerne f.eks. grænser for den bæredygtige udvikling?

Udbudsreglerne kan være besværlige at arbejde med. Og hvad er et udbud overhovedet? Skal det foretages ved hver eneste opgave, der ønskes løst og hvordan skal det i så fald håndteres? Bliv klogere på alt dette, når DANVA afholder to webinarer om henholdsvis grundlæggende udbudsregler og bæredygtighed i udbud. Partner Jesper Petersen Bach fra Horten Advokatpartnerselskab tager os igennem regler, rammer og muligheder på to webinarer den 7. og 14. juni. 

Webinarerne er relevante for alle, der er i berøring med udbudsreglerne, og ønsker viden om de grundlæggende udbudsregler og hvordan bæredygtighed kan inddrages i processen. Man kan deltage i et eller begge webinarer.

Det er ikke en forudsætning for at deltage i webinar om bæredygtighed i udbud, at man har deltaget i det første webinar, men vi forudsætter grundlæggende kendskab til reglerne i webinaret om bæredygtighed. 
 

Webinar om udbudsreglerne – grundlæggende regler

Dette webinar giver et overordnet indblik i udbudsreglerne. Webinaret vil give et indblik i de regler, der regulerer området. Der vil her være fokus på udbudsloven, tilbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet og disses anvendelsesområde. Webinaret vil ligeledes tage sigte på at give en grundlæggende forståelse for, hvad et udbud er, og hvornår et udbud skal foretages

Moderator: Fagleder Miriam Feilberg, DANVA
Underviser: Partner Jesper Petersen Bach, Horten Advokatpartnerselskab