Til denne temadag sætter vi blandt andet fokus på PFAS i spildevandsslam, ny lovgivning, prøvetagning og teknologier til håndtering.

På programmet er blandt andet:

  • Nyt om PFAS i spildevand – v. Jóannes Gaard, Miljøministeriet 

  • Revision af slambekendtgørelsen – v. Casper Glottrup, Miljøstyrelsen

  • 10 bud om prøvetagning for PFAS -  v. Kamilla Hansen, Hjørring Vand

  • De mest lovende slamhåndteringsteknologier – økonomi og TRL – v. Anders Christensen, Niras 

  • Muligheder indenfor den økonomiske regulering – v. Morten K. Jensen, DANVA

Det endelige program offentliggøres i løbet af februar.
Hvis du har input eller ønsker til programmet, så kontakt Anders Hansen på ah@danva.dk