Skanderborg, den 18. januar 2011

Tak for det tilsendte høringsmateriale om optagelse af de 14 aktivstoffer. Vi vil i det nedennævnte gennemgå vores holdninger til optagelse af disse stoffer.

Clethodim

Stoffet ønskes anvendt til ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer. Da der tilsyneladende er klare beviser for, at en metabolit udvaskes til grundvandet støtter vi den danske hold-ning om at stemme nej til optagelse af stoffet.

Asulam

Stoffet ønskes anvendt til bekæmpelse af ukrudt i spinat. EU godkendelsespapirerne viser, at stoffet er meget mobilt, og det er blandt andet fundet i danske forsøg i koncentrationer, der overstiger grænseværdien. Disse fund er understøttet af udenlandske resultater. Bortset fra de nævnte udvaskningsforsøg foreligger der ingen undersøgelser for stoffet i Danmark. Overordnet vil vi opfordre Danmark til at stemme nej til optagelse af asulam på bilag 1.

Fenoxycarb

Dette stof ønskes godkendt til insektbekæmpelse i frugttræer. Da stoffet udgør en risiko for det øvrige miljø, så støtter DANVA den danske holdning om nej til godkendelse.

Bupirimat

Det ønskes godkendt til svampebekæmpelse i æbler, jordbær, melon og roser. Stoffets nedbrydningsprodukter udvaskes i koncentrationer, der overstiger grænseværdien, hvorfor vi støtter den danske holdning om at stemme nej til optagelse af stoffet.

Etridiazol

Etridazol ønskes anvendt til bekæmpelse af svampesygdomme i prydplanter i væksthuse. Foreningen har ingen kommentarer til dette stof.

Dazomet

Dette stof ønskes anvendt som bredspektret jorddesinfektionsmiddel til salat, jordbær og tomater. Selv om anvendelsesområdet er smalt, så støtter vi den danske nej hold-ning, da stoffets nedbrydningsprodukter udvaskes i koncentrationer, der overstiger grænseværdien.

Bitertanol

Stoffet anvendes til bejdsning af korn mod svampesygdomme. Foreningen har ingen kommentarer til dette stof.

Diethofencarb

Midlet ønskes godkendt til svampebekæmpelse i vin, tomat og aubergine. Foreningen har ingen kommentarer til dette stof.

Profoxydim

Midlet ønskes anvendt til ukrudtsbekæmpelse i ris. . Da stoffet udgør en risiko for det øvrige miljø, så støtter DANVA den danske holdning om nej til godkendelse.

Flutriafol

Stoffet ønskes godkendt til svampebekæmpelse i korn. Stoffet udvaskes til grundvandet og har i øvrigt en række uheldige miljøeffekter, hvorfor foreningen støtter den danske holdning om at stemme nej til optagelse af stoffet på bilag 1.

 

Venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA