Til Naturstyrelsen
14. november 2013

Dansk Vand- og Spildevand, DANVA, påskønner, at styrelsen har opdateret vejledningen fra 1986 og i den forbindelse foreslår ændringer, der afspejler, at der er sket adskillige ændringer med Vandreformen fra 2009.

Det er således positivt, at der en omfattende omtale af indholdet i kommunalbestyrelsens opgave (legalitetskontrollen) med at godkende takster fastsat af forsyninger. Der har desværre været en del ressourcekrævende usikkerhed hos alle parter efter selskabsgørelsen af de kommunalt ejede forsyninger og indførelsen af prisloftreguleringen samtidigt med at hvile-i-sig-selv-princippet er bibeholdt.

Det er også yderst relevant og gavnligt, at mulighederne for at differentiere i takstbidragene er gennemgået i vejledningen. Overordnet er det nemlig vores opfattelse, at en takstvejledning skal synliggøre, at der er rimelig plads til lokale vurderinger/poltikker hos forsyningerne.

Afslutningsvis vil vi foreslå, at der ikke alene er takstbladseksempler fra FVD – men at der også er mindst et eksempel hidhørende fra en større vandforsyning.

Foreningen vil gerne i dialog med styrelsen, når styrelsen har samlet op på høringsbidragene.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen og Susanne Vangsgård
DANVA