Til Miljø- og Fødevareministeriet
11. januar 2017

Høring af forslag til kriterier for lavrisiko stoffer

Kommissionen ønsker med forslaget at fremme godkendelse og brug af stoffer, der udgør en lav risiko for miljøet. Dette mål kan DANVA fuldt ud støtte, men det er efter vores opfattelse en alvorlig fejltagelse at sænke kravene til godkendelse af disse stoffer og forlænge perioden til revurdering af disse pesticider. Dette skyldes, at erfaringerne på området viser, at det meget ofte er svært på forhånd at vurdere, hvilke stoffer der kun udgør en beskeden risiko for miljøet.

Som et eksempel kan det bemærkes, at de på papiret fine krav til persistens i miljøet tilsyneladende kun gælder for selve aktivstoffet, og ikke for eventuelle nedbrydningsprodukter. Herved åbnes der op for en lavrisiko godkendelse af stoffer, hvor en sidekæde (oftest uden betydning for stoffets aktivitet) hurtigt afkobles. Aktivstoffet har derfor opnået en godkendelse for 15 år uden en grundig vurdering af relevante miljøforhold.

DANVA kan derfor ikke støtte forslaget i sin nuværende form. I stedet kunne man for at fremme introduktionen af nye og mere miljøvenlige aktivstoffer overveje en form for midlertidig godkendelse af nye stoffer efter retningslinjer nogenlunde som i forslaget. Efterfølgende skulle stofferne så gennemgå den normale godkendelsesprocedure efter en periode på f.eks. tre år. Herved ville man sikre både en hurtig introduktion af nye stoffer og den nødvendige grundige gennemgang af stoffets miljøegenskaber.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA