Høring af udkast til lov om tilbagesøgning af ulovlig og uforenelig statsstøtte i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse.

Med dette lovforslag tilbagesøges ulovlig statsstøtte i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse, hvor en række erhvervsdrivende har fået en rabat, der nu er erklæret ulovlig af EU-domstolen.

Forslaget har, som vi forstår det, ingen indvirkning på den nuværende drikkevandsbeskyttelse og berører ikke dansk vandforsyning i forhold til økonomi eller drift. DANVA har derfor ingen kommentarer til lovforslaget.


Med venlig hilsen


Carl-Emil Larsen
DANVA