DANVA høringssvar på Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven

Til Skatteministeriet

DANVA har følgende bemærkninger til forslaget:

I forhold til at fosfor på verdensplan er en meget – og tiltagende – knap ressource er det et dårligt signal at sende at ophæve afgiften på mineralsk fosfor i foderfosfat.

Afgiftsophævelsen vil ud over at øge efterspørgslen på mineralsk fosfor også mindske incitamentet til genanvendelse af fosfor, hvilket der er et stort behov for givet den tiltagende knaphed. Dette kan også have en afsmittende virkning i forhold til at fremme genanvendelse af fosfor fra spildevandsslam, selv om fosfor i spildevandsslam jo ikke kan indgå i dyrefoder. I lyset af den tiltagende fosforknaphed kombineret med at spildevandsslam er en forholdsvist stor kilde til genanvendelse af fosfor, er det meget vigtigt at fremme fokus på genanvendelse.


Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA