Høringssvar på endeligt udkast til Danmarks nationale energi- og klimaplan.

Til Klima-, Energi og Forsyningsministeriet

DANVA bakker op om regeringens spændende og ambitiøse målsætning om reduktion af drivhusgasser med 70 % i 2030, og vandsektoren vil og kan give et markant bidrag til opfyldelsen af målsætningen.

Vandsektorens bidrag nævnes ét sted – nemlig s. 44 - i udkastet til den nationale energi- og klimaplan. Her nævnes spildevandsslam som energikilde.

DANVA er på vegne af sektoren inviteret med i regeringens klima-partnerskaber, hvilket vi ser frem til for at kunne bidrage til udarbejdelse af katalog over virkemidler.

Potentialet i vandsektoren vurderes at være betydende i forhold til biogasproduktion på spildevandsslam og varmepumper anvendt på spildevand, drikkevand og grundvand. Hertil kommer aktiviteter, hvor sektoren bidrager inden for andre sektorer.

DANVA igangsætter parallelt med regeringens initiativ aktiviteter til at kvalificere og kvantificere vandsektorens input.

Regeringens ambition om på verdensplan at være blandt de meste ambitiøse nationer i forhold til reduktion af drivhusgasser harmonerer fint med, at den danske vandsektor på dette område er blandt de mest innovative og længst fremme i verden. Så ud over at kunne bidrage med reduktion af drivhusgasser, kan den danske vandsektor også bidrage til eksport af dansk know-how og teknologi.

Vi uddyber gerne vores synspunkter.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA