Høring af Kommissionens meddelelse om en European Green Deal.

Til Energistyrelsen

DANVA takker for modtagelsen af Kommissionens meddelelse om en European Green Deal, som vi bakker op om. DANVA opfordrer Regeringen til at arbejde meget aktivt for virkeliggørelsen af denne og vil støtte disse bestræbelser, hvor det er muligt for os, herunder i vores europæiske samarbejde.

DANVA ser positivt på ambitionen om et Europa uden C02-udledninger fra 2050 og vil bakke op om en forøgelse af EU's 2030-mål til 55% reduktion.

Vi ønsker i den forbindelse at gøre opmærksom på det store potentiale for C02-neutral energi, som kan findes i vandsektoren, bl.a. gennem produktion af biogas af slam fra renseanlæg og energi fra store mængder af ”lunkent/varmt” spildevand ved hjælp af varmepumpeteknologi. Et øget fokus på energieffektive vandløsninger og nedbringelse af lækager virker i samme retning, ligesom en reduktion af anvendelse af flaskevand vil have en positiv klimaeffekt.

I forbindelse med det af regeringen igangsatte arbejde med klima-partnerskaber er det drøftet, om vandsektoren kan opnå energineutralitet i 2025 og klimaneutralitet i 2030.

Vi opfordrer regeringen til at arbejde for bindende brancheaftaler med klare målsætninger, også på europæisk plan.

Derudover ser DANVA positivt på:

  • At Kommissionen ønsker at se European Green Deal som en integreret del af FNs 2030-dagsorden, hvilket må forventes at fremme en mere helhedsorienteret implementering.
  • At European Green Deal indeholder en ”Zero pollution action plan for water, air and soil”, som skal lanceres i 2021 og ønsker at bidrage til denne dagsorden.

Vi ser frem til yderligere information og inddragelse i disse aktiviteter.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA