Til Erhvervsministeriet

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, er ved en tilfældighed blevet opmærksom på, at der er en høring om ovenstående emne og med deadline d.d.

Vores hovedbudskab er:
Vi vil plædere for, at der er skabes klarhed i den offentligt ejede forsyningsbranche omkring intentionerne med nærværende udkast til lovforslag. På denne baggrund vil vi anbefale, at der i lovbemærkninger er angivet utvetydigt, at erhvervsmæssig aktivitet i kommunalt ejede vand- og spildevandsforsyningsselskaber ikke vil være omfattet af loven – og at der heller ikke er intentioner om, at denne branche på længere sigt skal være omfattet af loven.

Uddybning

I modsætning til andre forsyningsbrancher er DANVA ikke på høringslisten. Dette kan undre i en branche, hvor det offentlige ejerskab fylder langt mere end i el- og varmesektoren.
Vand- og spildevandsforsyningsselskaber, der er underlagt et omfattende tilsyn fra Forsyningssekretariatet, kan have tilknyttet aktivitet (erhvervs-aktivitet) integreret i selskaber eller udskilt i særskilte kapitalselskaber.

Det fremgår af udkastet, at klagemyndigheden skal behandle sager om offentlig erhvervsaktivitet i det omfang, klageadgangen til klage-myndigheden fremgår af lov eller i henhold til lov. For indeværende er der ikke angivet i sektorlovgivningen, at der er klageadgang til den nævnte klagemyndighed for offentlige erhvervsaktivitet. Såfremt at der er et politisk ønske eller et ønske fra Erhvervsministeriet om, at dette skal ændres, forventer branchen en reel dialog herom.

Med venlig hilsen

Susanne Vangsgård
DANVA