Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter, som fremmer lagring af vedvarende energi – jeres j. nr. 2019-90362

Til Energistyrelsen

DANVA har på baggrund af en samtale med Energistyrelsen forstået, at vandforsyningsselskaber og spildevandsselskaber vil kunne søge om tilskud til projekter reguleret af bekendtgørelsesudkastet på lige fod med offentlige myndigheder og private organisationer og virksomheder. Den formelle definition på vandforsyningsselskaber og spildevandsselskaber fremgår af § 2, stk. 6, nr. 1 – 4 i vandsektorloven (lov nr. 469, 2009 med tilhørende ændringer).

Vi forventer, at Energistyrelsen ud over bekendtgørelsen laver nogle retningslinjer for reglerne, når bekendtgørelsen er trådt i kraft. Det kan med fordel fremgå af sådanne retningslinjer, at vandforsyningsselskaber og spildevandsselskaber kan søge støtte til energilagringsprojekter efter bekendtgørelsens regler.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA