Naturstyrelsen har udsendt FAQ med spørgsmål og vejledende svar om regler om afdragsordninger for spildevand og minimumsfrist i forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning eller kloakering i det åbne land.

Læs Naturstyrelsens FAQ her.

Desuden har Naturstyrelsen d. 4. februar sendt et skema til kommunerne om Ansøgning om fastsættelse af minimumsfrist og modtagelse af tilbud om en afdragsordning. Kommunerne er blevet bedt om at lægge skemaet ud på deres hjemmesider, så det er tilgængeligt for ejendomsejerne.

Både FAQ og skema er blevet sendt på direct mail fra Naturstyrelsen til alle spildevandsselskaber og kommuner d. 25. februar 2015.   

Vil du vide mere?

Spørgsmål kan rettes til Jens Plesner, tlf. nr. 8793 3560, e-mail: jpl@danva.dk