Klimaprojekter finansieret af spildevandsforsyninger har givet anledning til, at der er rejst spørgsmål til den momsmæssige kontering hos kommuner og vandselskaber. HOFOR har oplyst os om, at Københavns Kommune har haft kontakt til Økonomi- og Indenrigsministeriet om emnet. Ministeriet har meddelt DANVA, at de i løbet af maj 2014 vil udsende en orientering til kommunerne og DANVA om den momsmæssige håndtering. Foreningen vil naturligvis videreformidle til medlemmerne.

Ministeriet har ladet os forstå, at de har meget fokus på, at kommunerne eller andre ikke tjener på den momsmæssige behandling.

Vil du vide mere?

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller e-mail sv@danva.dk