Det centrale budskab er, at der ikke er noget momsrelateret mellemspil mellem kommunen og vandselskabet, når vandselskabet bliver bedt om at overfører midler til finansiering af klimatiltag udført af en private entreprenør for kommunen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har offentliggjort sin vurdering, at den kommunale håndtering af momsen, der har relation til de midler, der opkræves og videreformidles via vandselskaberne. Indholdet i den offentliggjorte mail er, at betalingerne til kommunen fra selskaberne for klimatiltagene i medfør af § 1 stk. 5 i betalingsloven, ikke er omfattet § 5 i momsrefusionsbekendtgørelsen.

Som DANVA forstår det, kan en pædagogisk udlægning være; at kommunen får udført et klimatiltag af en entreprenør. Dette arbejde er belagt med moms, som kommunen dog kan få løftet af (afmomset beløb). Dette afmomsede beløb kræver kommunen hos spildevandsforsyning, som igen får det dækket ind via takster belagt med moms hos kunderne. Havde beløbet fra vandselskabet til kommunen været omfattet af § 5 kunne man reelt tale om, at staten fik dobbelt moms for én leverance.

Vil du vide mere?

Kontakt Susanne Vangsgård på 8793 3510 eller sv@danva.dk