Naturstyrelsen har den 26. marts 2015 udsendt vejledende materiale til kommuner og vandselskaber som hjælp til håndtering af de nye regler om afdragsordninger og minimumsfrist for påbud om forbedring af spildevandsrensningen (bekendtgørelse nr. 108 fra 2015).

Støttedokumenter fra Naturstyrelsen kan downloades herunder:

Overordnet introduktion til de nye regler, baseret på Naturstyrelsens præsentation fra informationsmøder i marts 2015 (også tilgængelig via EnviNa).

Ny udgave af ansøgningsblanket for adgang til reglerne i ordningen (SV900).

Vejledende notat til hvordan ansøgningsblanketten udfyldes og aflæses.

Forslag til standardformuleringer for breve og afgørelser, kommunerne udsender i forbindelse med reglerne.

FAQ’er til reglerne om afdragsordning og minimumsfrist for påbud om forbedret spildevandshåndtering.  (dette notat blev sendt direkte til kommuner og spildevandsselskaber allerede den 25. februar)

Materialet bliver også tilgængeligt på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk Naturstyrelsen modtager gerne kommentarer til materialet. Kontakt Torsten Duer på todue@nst.dk

Vil du vide mere?

Kontakt Jens Plesner på telefon 8793 3560 eller jpl@danva.dk