Miljøministeriets indsats for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegift har været helt utilstrækkelig.

Provas vil frem til udgangen af 2015 effektivisere driften af vand og spildevand med 30 %. Det skal ske ved, at alle i organisationen tager del i processen.

Vandselskaberne er kommet under et stigende pres fra kunderne om at levere bedre service. Samtidig stiller myndighederne skrappe krav til økonomien gennem de udstukne prislofter og flere selskaber kommer i klemme. I Provas i Haderslev tager man nu skeen i den anden hånd. Her vil man på fire år effektivisere langt mere, end Forsyningssekretariatet kræver det. Under navnet Projekt 2015 vil man på tre år effektivisere driften med hele 30 %.

"Der er tale om en proces, der skal finde ideer til effektiviseringer svarende til 30 %. Implementeringen af ideerne skal ske over de næste fire år, hvor målet vil være, at effektiviseringen sker på intelligent vis. Det vil sige, at det sker gennem ”udvikling og ikke afvikling”," siger direktør i Provas John Hartvig Mølgaard.

I starten af 2012 er der nedsat en projektgruppe bestående af ledere og medarbejdere, der frem til sommerferien skal udforme et idékatalog med effektiviserings- og spareforslag på vand- og spildevandsområdet. Kataloget vil sammen med en indstilling sidst på sommeren blive præsenteret for bestyrelserne, der derefter skal tage stilling til, hvad der skal ske.

"Alle medarbejdere kan spille ind med idéer. Vi har lovet, at alle idéer bliver behandlet fornuftigt. Nogle bliver måske fravalgt efter en cost-benefit analyse. Vi ser dog gerne, at medarbejderne bruger deres ekspertviden til at få de gode idéer, og på den måde vil vi sikre os, at hver en sten bliver vendt. Vores besparelser betyder ikke, at vi kun skærer folk, siger John Hartvig Mølgaard, der samtidig mener, at en del af besparelserne vil komme ved at de bliver skarpere på registrering af timer, og i det hele taget bliver konteringssystemet ekstremt vigtigt – ikke mindst i forhold til benchmarkingmodellen."

Forsyningssekretariatets besparelseskrav ser John Harvig Mølgaard som en af anstødsstenene til Projekt 2015. Han forventer, at der vil komme flere krav om besparelser fra den side. Men effektiviseringer er også en del af ejer strategien i Haderslev kommune.

 

Processen vil samtidig også medføre et kulturskifte blandt medarbejderne i Provas.

"Det skulle gerne være anledning til, at alle begynder at tænke på, hvordan vi løbende kan udfordre de anvendte metoder. Vi skal i denne periode lære vores medarbejdere at være omstillingsberedt og tænke: kan vi gøre ting på en mere hensigtsmæssig måde? Så på den måde bliver vi klar til næste omgang." 

Provas har tidligere netop haft gode erfaringer med samme metode. Med et energieffektiviseringsprojekt, der blev startet op i 2008 og med et mål om 25 % besparelse i 2013, vandt selskabets DANVAs Energipris 2011, idet der allerede med udgangen af 2010 er opnået en målbar besparelse på 21 %. Projektet blev rost for at være gennemtænkt og veldokumenteret, og det fik ros for, at det var lykkedes aktivt at involvere hele organisationen fra ledelse til hver enkelt medarbejder på et tidligt stadie.