Miljøministeriets indsats for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegift har været helt utilstrækkelig.

Til Naturstyrelsen

31. januar 2012

FVD og DANVA vil indledningsvis gerne takke for muligheden for at kommentere på forslagene til ændringer i prisloftsbekendtgørelsen.

Som udgangspunkt finder vi det positivt, at Naturstyrelsen ønsker at afhjælpe nogle af de uhensigtsmæssigheder, som prisloftsafgørelserne for 2011 og 2012 har påvist i de eksisterende regler. Derfor finder vi det også beklageligt, at reglerne er skåret over samme læst som de eksisterende regler med uafklarede dokumentationskrav, store skønsbeføjelser for Forsyningssekretariatet og bureaukratisering.

Vi mener, dette kunne være undgået, hvis man tidligere havde drøftet de nødvendige ændringer med branchen og skal derfor opfordre til, at man gør det fremadrettet. Resultatet er, at der er behov for både en del justeringer i reglerne, før der opnås den positive effekt, og for klare udmeldinger fra Naturstyrelsen for at sikre den korrekte fortolkning af reglerne. Vi skal hermed opfordre til, at Naturstyrelsen sørger for begge dele.

Foreningernes kommentarer til de enkelte elementer i ændringsforslaget er anført i et selvstændigt notat som bilag 1.

De foreslåede ændringer er således en begyndelse, men når desværre langt fra hele vejen. Vi må derfor foreslå, at man snarest muligt reviderer alle reguleringens elementer, herunder prisloftet, med henblik på at opnå en afbureaukratisering og en mere smidig regulering. Ligesom vi forventer, at andre presserende elementer som finansiering af vandselskabernes aktiviteter og miljø- og servicemål vil blive adresseret i den nærmeste fremtid.

Bilag