Miljøministeriets indsats for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegift har været helt utilstrækkelig.

Der er indgået politisk forlig om indførelse af ledelsessystemer i vandforsyninger. DANVA bakker op om tiltag, der forbedrer vandforsyningernes muligheder for at sætte fokus på drikkevandskvalitet og sikre godt drikkevand.

DANVA har siden 2004 arbejdet på at sikre vandkvaliteten ved implementering af risikostyring efter HACCP-principperne, og foreningen har sammen med Miljøstyrelsen udgivet den såkaldte DDS vejledning i 2006. Ved flere lejligheder har DANVA sidenhen peget på nødvendigheden af, at skærpe kontrollen med vandkvaliteten på vandværkerne og opfordret politikerne til at gøre DDS (Dokumenteret Drikkevandssikkerhed) obligatorisk.

Nu har regeringen indgået forlig med folketingets partier (undtagen Liberal Alliance) om at indføre ledelsessystemer i vandforsyningen. Det konkrete indhold af aftalen er endnu ukendt, men DANVA er indkaldt til møde med Naturstyrelsen herom i næste uge. På baggrund af forliget er Naturstyrelsen ved at udarbejde en bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg, i medfør af §56 i lov om vandforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010. Bekendtgørelsen vil komme i høring. Hvornår vides endnu ikke.

DANVA mener, at der med aftalen også er skabt grundlag for at de enkelte vandforsyninger ikke hver især skal forhandle med Forsyningssekretariatet for at få arbejdet med ledelsessystemer anerkendt som et miljø- og servicemål.

Aktuelle DANVA aktiviteter

  • DANVAs netværk om DDS afholder erfaringsudvekslingsmøde. I erfa-gruppen deltager 15 vandselskaber.
  • DANVA er ved at udarbejde opdateret vejledningsmateriale om Dokumenteret Drikkevandssikkerhed som bliver formidlet fra vores hjemmeside i efteråret 2012.
  • Forliget gjorde DANVAs markedsplads om ledelsessystemer, der blev afholdt d. 20. september, endnu mere aktuel.

Læs pressemeddelelse fra Naturstyrelsen her.