De danske vandselskaber vil være så effektive som overhovedet muligt. Selskaberne tilstræber nemlig generelt at holde et omkostningsniveau, der løbende sikrer forbrugerne de mest optimale vandpriser og den bedste kvalitet. Det til trods har Forsyningssekretariatet igen fastsat prislofter, hvor de individuelle krav er anvendt alt for udbredt, så størstedelen af selskaberne har fået særlige stramninger.

Kravene fra Forsyningssekretariatet fører til en klagesag fra vandsektoren.

Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, slår fast, at vandselskaberne optimerer deres forretninger løbende, så de er mest mulig effektive og kun fastsætter de priser, som drift og investeringer medfører. Branchen har siden 2001 arbejdet med benchmarking og derigennem selv fået skabt en kultur med fokus på omkostninger. Det ses hos selskaberne i hele landet. Konkurrenceankenævnet gav i 2012 vandselskaberne medhold i, at Forsyningssekretariatet fastsatte effektiviseringskravene for bredt.

Jeg forudser, at vi igen bliver tvunget ud i at klage over prislofterne både for 2012 og 2013, hvilket betyder, at prisfastsættelsen bliver forsinket endnu en gang,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Forsyningssekretariatet har nemlig også denne gang undladt at lytte til Konkurrenceankenævnets afgørelse af klagesagen om prislofterne 2012, der siger, at det ikke anvender de individuelle effektiviseringskrav i henhold til lovgivningen.”

Prislofter for 326 vandselskaber

Forsyningssekretariatet har netop fastsat prislofter for 2012 og 2013 til landets 326 største vandselskaber. Lofterne tvinger dem til at effektivisere driften. Med prislofterne får 104 spildevandsforsyninger krav om at effektivisere deres driftsomkostninger for knap 180 millioner kroner, mens 222 drikkevandsforsyninger får effektiviseringskrav for knap 82 millioner kroner.

Hovedparten af vandselskaberne har allerede forretningsstrategier med planer for effektiviseringer. Det arbejde bliver interveneret af kravene fra Forsyningssekretariatet, fordi disse er for upræcise og fordi kravene kommer på tværs af den forretningsudvikling, som allerede er i gang.

Krav om besparelser på 3 mio. i Provas

Provas i Haderslev har for 2013 modtaget et effektiviseringskrav fra Forsyningssekretariatet på 3,13 procent på spildevand og 5 procent på vand, hvilket samlet beløber sig til cirka en besparelse på 3 millioner kroner. Men selskabet har i forretningsstrategi allerede aktiveret en vidtrækkende plan.

Vores bestyrelse vedtog i efteråret, at vi frem til 2015 skal effektivisere på driften med over 30 procent gennem intelligente løsninger. Udskillelsen fra kommunerne i 2010 har skabt en sneboldeffekt, hvor vi selv har fokus på effektivisering,” siger direktør i Provas, John Hartvig Mølgaard.

Derfor er det noget pjat, at vi skal bruge så mange ressourcer på Forsyningssekretariatets ekstremt tunge bureaukrati.”

Opgør med bureaukratiet 

DANVA mener, det er logisk, at der skal være en model for regulering af vandpriserne.

Men der er behov for et system, der arbejder langt mere realistisk i forhold til vandselskabernes virkelighed,” siger Carl-Emil Larsen.

Derfor ser vi frem til revideringen af hele vandsektorloven, hvor netop det dyre og træge bureaukrati med Forsyningssekretariatet er et hovedpunkt.”

Yderligere information

Kontakt direktør Carl-Emil Larsen på mobil 20 33 85 15 eller e-mail cel@danva.dk  

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på telefon 87 93 35 75, mobil 20 14 35 42 eller e-mail kbj@danva.dk