Det er ved at være sidste udkald for at søge om tillæg til prislofter ved finansiering af klimaprojekter for 2013. Ansøgningsfristen for den ekstraordinære ansøgningsrunde hos Forsyningssekretariatet er den 15. marts.

Spildevandsselskaberne har siden 1. februar i år haft mulighed for at medfinansiere både private og kommunale klimatilpasningsprojekter over spildevandstaksterne.

På den måde er det muligt at lave eksempelvis klimaveje eller grønne områder til opsamling af regnvand og få udgifterne dækket over spildevandstaksterne.

 

Fristen for at søge Forsyningssekretariatet om tillæg til prisloftet for 2013 er 15. marts 2013, og Naturstyrelsen, Forsyningssekretariatet, DANVA og KL opfordrer alle spildevandsselskaber til at søge.

"Vi er klar over, at der ikke har været meget tid til at forberede ansøgningerne. Derfor er vi fra statslig side enige om, at vi skal udvise stor fleksibilitet, så vi får flest mulig projekter på bordet frem mod den 15. marts," siger vicedirektør i Naturstyrelsen Thorbjørn Fangel.

Det har vist sig, at det har været særligt svært at nå at få truffet beslutninger i kommunerne, ligesom det kan være vanskeligt at nå at få kontrakter med kommunerne færdigbehandlet.

Vil udvise høj fleksibilitet 

Lige nu arbejder mange spildevandsselskaber på højtryk for at nå fristen for den ekstraordinære ansøgningsrunde. Men der er godt nyt, hvis nogle er nervøse for ikke at få det hele med i indberetningen.

"Vi er opmærksomme på, at det kan være rigtig svært for nogle spildevandsselskaber at få skaffet alle oplysninger inden deadline den 15. marts. Vi vil acceptere indberetningerne, selv om der ikke ved tidsfristen er en fyldestgørende dokumentation for klimatilpasningsprojekterne. Oplysninger som projektbeskrivelse og budgettal er vitale oplysninger, som derfor må indsendes inden tidsfristen. Vi er opmærksomme på, at det kan være vanskeligt at få fx den kommunale beslutning og den underskrevne kontrakt klar til tiden. Sådanne oplysninger, der af gode grunde ikke kan fremskaffes inden for fristen, skal indsendes så hurtigt som muligt, og det skal oplyses i ansøgningen, hvornår oplysningerne eftersendes," siger vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carsten Smidt.

 

Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet, DANVA og KL er enige om, at det er vigtigt, at den fyldestgørende dokumentation for klimatilpasningsprojekterne udarbejdes hurtigst muligt, og at der ikke er gode projekter, der går tabt på grund af formaliteter, som af gode grunde ikke kan opfyldes inden 15. marts.

"Vi har alle sammen en interesse i at få sat gang i så mange gode klimatilpasnings-projekter som muligt. Derfor lyder opfordringen også helt klart – søg! Så må dokumentationen findes frem så hurtigt som det er muligt efter 15. marts. Det er i første omgang en beskrivelse og budgetberegninger, der skal bruges ved ansøgningen, og det er vandselskaberne gode til," siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Yderligere information 

Vandselskaberne skal kontakte Forsyningssekretariatet eller Naturstyrelsen, hvis der er spørgsmål omkring dokumentationskravene.