Det seneste år har for vandselskaberne stået i effektivitetens og investeringens tegn. Det afslører DANVAs centrale nøgletal for vandsektoren.

”Vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde, konsolidering og ved at an-vende de nyeste teknologier leverer den efterspurgte service,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

”Det er med stolthed, jeg kan konstatere, at DANVAs medlemmer har en høj standard og generelt præsterer bedre, end både politikere og myndigheder forventer og kræver.”

Det viser DANVAs benchmarking ”Vand i tal 2013”. Den giver en nøjagtig beskrivelse af nøgletallene. I år fremgår det blandt andet, at vandselskabernes gennemsnitlige, faktiske driftsomkostninger er faldet med 8,3 procent.

”Disse effektiviseringsmål i driftsomkostningerne står i skærende kontrast til Forsyningssekretariatets gentagne udmeldinger om, at hvis det ikke var for dem, så ville vandselskaberne ikke effektivisere. For faktum er, at de generelt er langt foran de krav, som Forsyningssekretariatet kommer med,” siger Carl-Emil Larsen.

Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sætter den maksimale pris for, hvor meget vand må koste.

Samtidig med det store fald i vandselskabernes driftsomkostninger, så er selskabernes investeringer til blandt andet vandteknologisk udvikling og klimaløsninger steget markant.

”Investeringer i for eksempel klimaløsninger kan synes kostbare på den korte bane. Men set i lyset af en stadig stigende mængde nedbør, der truer danske boligejere med oversvømmelse, så kan det i et længere perspektiv vise sig at være billigt at være foregangsland og investere i udvikling,” siger Carl-Emil Larsen.

”Efterfølgende kan ny viden og knowhow samtidig komme resten af verden til gode, hvilket åbner mulighed for nye arbejdspladser og eksport.”

Det fremgår også af ”Vand i tal 2013”, at de spildevandsselskaber, der bruger DANVAs benchmarking, klarer sig 11 procent bedre end de øvrige selskaber, og at vandforbruget er faldet med 13,1 procent de seneste ti år.

DANVAs procesbenchmarking er et af værktøjerne til at gøre vandselskaber i stand til at lære af hinandens præstationer, levere den mest effektive service og have fuldt fokus på forretningen.

Læs rapporten

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk