Svenskt Vatten er vært ved den 13. Nordiske Spildevandskonference, der finder sted i Malmø den 8- 10. oktober 2013.

DANVA er sammen med de øvrige nordiske vandforeninger med til at arrangere konferencen, der har til formål at skabe mulighed for erfaringsudveksling og videndeling for dem, der arbejder med spildevand og afløb i de nordiske lande og at præsentere praktiske resultater indenfor forskning og udvikling på området.

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere indenfor forsyningsbranchen, rådgivere, leverandører, forskere og myndigheder.

Faglige emner

  • Betydningen af Vandrammedirektivet, Havstrategi direktivet og Baltic Sea Action Plan for de nordiske forsyningsvirksomheder.
  • Integrerede afløbssystemer – et helhedsbegreb.
  • Klimaforandringer: Energieffektivisering og klimatilpasning
  • Ledningsnet: Infiltration, uvedkommende vand, fejlkoblinger, risikovurdering, fornyelse og renovering af ledningsnet.
  • Bæredygtig Storm Water Mangagement: Planlægning, design og behandling.
  • Spildevandsbehandling: Teknologier, drift, kontrol og optimering. Risikovurdering og arbejdsmiljø
  • Erfaringer med nye teknikker: Biogasproduktion, rejektvandsbehandling, opstrømssarbejde, slamhåndtering og recirkulering af næringsstoffer
  • Management : organisering, benchmarking og regulering som driver for organisationsudvikling i forsyningsbranchen

Call for abstracts

Herunder kan du downloade Call for Abstracts til Nordisk Spildevandskonference, NORDIWA 2013.

Download folder på engelsk

Download folder på svensk

Abstracts skal være arrangøren i hænde pr. e-mail senest den 15. februar 2013.

Abstracts skal indsendes til e-mail adressen: nordiwa2013@svensktvatten.se

Yderligere information

Kontakt DANVAs medlem af programkomiteen, Dorte Skræm på telefon 8793 3571 eller ds@danva.dk