Vandselskaberne må også i år vente forgæves på prislofterne fra Forsyningssekretariatet. Prislofterne skal bestemme det maksimum, vand må koste. Men reelt er de i deres nuværende form kun en dyr, akademisk øvelse.

I alle årene med vandsektorloven er prislofterne kommet for sent til, at selskaberne har kunnet styre deres økonomi efter dem. Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, mener, Forsynings-sekretariatets prislofter skal sættes på pause, indtil der i forbindelse med evalueringen af vandsektorloven er fundet en holdbar løsning.

Forsyningssekretariatet har netop meddelt, at det bliver forsinket med genbehandlingen af prislofterne for 2012, 2013 og 2014 for 136 forsyninger. Vandselskaberne har på grund af de manglende prislofter ikke kunnet forudse, hvordan den økonomiske situation ville udvikle sig fremadrettet i forhold til de krav, Forsyningssekretariatet ville præsentere efterfølgende. Den situation gentager sig så i år.

”Det er uholdbart, at det mest centrale i reguleringen bliver ved med at fejle år efter år. Vandsektorloven er ved at blive evalueret, og det vil være logisk at stoppe prisloftsarbejdet, indtil der er fundet en ny model, som opfylder kravene i den kommende regulering,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

”Det er i den forbindelse en styrke, at vandselskaberne er sig deres ansvar bevidst. De har nemlig ikke tilladt, at det reguleringsmæssige tomrum, som de fejlagtige og forsinkede prislofter har givet, påvirker leverancerne og dermed kunderne.”

Forsyningssekretariatet skal se til, at vandselskaberne tager den lavest mulige pris og effektiviserer mest muligt. Sekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev konstrueret i forbindelse med vandsektorlovens igangsættelse i 2010.

På grund af de årlige forsinkelser har vandselskaberne reelt været uden prisregulering i 2012 og 2013. Samtidig viste det sig, da prislofterne for 2012 kom med et års forsinkelse, at en stor del af vand-selskaberne i den periode havde implementeret forretningsudviklingsstrategier med egne effektiviserings-mål, som lå over Forsyningssekretariatets krav.

Vandselskaberne i DANVA har af egen drift årligt effektiviseret for flere hundrede millioner kr. og optimeret deres forretninger, så de kun fastsætter de priser, som drift og investeringer medfører. Branchen har siden 2001 arbejdet med benchmarking og derigennem selv skabt en kultur med fokus på omkostninger.

”År efter år viser det sig, at vandselskaberne er bedre til at opstille mål end Forsyningssekretariatet. Prisloftsberegninger har indtil nu været spild af penge for forsyningerne og dermed vandkunderne” siger Carl-Emil Larsen.

”Reguleringen må ikke være en formålsløs akademisk øvelse. Den skal harmonere med de oprindelige politiske intentioner, være virkelighedsnær, afbureaukratiseret og understøtte udviklingen af vand-sektoren. Ellers kan vi lige så godt undvære en regulering.”

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk