Førende klimatilpasnings-eksperter fra hele Europa mødes i Aarhus den 21.-.23. januar for at præsentere resultaterne af 4 års arbejde med at finde konkrete løsninger på klimaudfordringerne. Det sker på konferencen ”Adaptive solutions for water utilities” som Aarhus Vand arrangerer.

Konferencen udspringer af et EU-finansieret projekt på 80 mio. kr. – ”PREPARED – Enabling Change”, som har haft deltagelse af vandselskaber, forskere og teknologileverandører fra 12 europæiske byer. Udover Aarhus har bl.a. Berlin og Barcelona deltaget i projektet.

Aarhus Å projektet

I Aarhus investeres i alt 340 mio. kr. i Aarhus Å-projektet, der gennem underjordiske opsamlingsbassiner og et intelligent styrings- og varslingssystem skal forebygge oversvømmelser og udløb af spildevand til åen eller havnen.

- Vi er førende i verden med vores nye og innovative intelligente styring af spildevandssystemet. Vi har implementeret det største alt-i-et-fuldskala anlæg i verden og er nu i gang med den sidste klargøring. Projektet har resulteret i, at borgerne har fået badevandskvalitet i Brabrand Sø og Aarhus Havn, og væsentlig forbedret vandkvalitet i Aarhus Å. Vi ser gode muligheder for eksport af viden og teknologi, siger Lars Schrøder, direktør i Aarhus Vand.

Det intelligente styrings- og varslingssystem virker kort fortalt sådan, at en vejrradar og et avanceret computersystem beregner på intensiteten af aktuel og kommende nedbør. Derudfra styrer systemet regn- og spildevand rundt i hele kommunen og hen til renseanlæggene på den mest optimale måde, så spilde-vandssystemets kapacitet udnyttes bedst muligt.

Se hvordan systemet virker i Aarhus Vands nye film her: http://www.youtube.com/watch?v=wsj6PZyphcw 

Læs mere

Læs mere om EU-projektet og se programmet for konferencen på: www.aarhusvand.dk/conference