I marts var der premiere på DANVAs nye afløbsoperatøruddannelse. For første gang tilbydes der nu et komplet uddannelsesforløb specielt målrettet til dem, der arbejder med driften af afløbssystemerne. Nye medarbejdere fra administration og planlægning kan også få et godt overblik over afløbområdet ved at deltage.

En af deltagerne på det første introduktionsmodul var Kenneth Larsen fra Glostrup Spildevand. Han er uddannet kloakmester og står for driften af kloaknettet og planlægning af graveopgaver, og han er super tilfreds med kurset.

"Jeg synes, det var nogle gode, kompetente undervisere. De vidste virkelig, hvad de talte om. Vi kom godt rundt om emnerne, og jeg kan varmt anbefale uddannelsen til andre. Der var en rigtig god stemning på holdet. Vi faldt hurtigt i snak, og jeg ville gerne have haft endnu mere tid til erfaringsudveksling med de andre," siger Kenneth Larsen, der har tilmeldt sig hele uddannelsen og ser frem til at deltage i næste modul og at komme endnu mere i dybden med bl.a. lovstoffet.

Frank Blichfeldt Davidsen fra Aarhus Vand vil også anbefale uddannelsen til andre. Han er specialarbejder og arbejder bl.a. med TV inspektion. Han har meget kundekontakt i forbindelse med opsporing af fejlkoblinger mv.

"Jeg synes, det var rigtig spændende at høre om lovstoffet og ville gerne have været endnu mere i dybden, så jeg bedre kan forklare reglerne overfor borgerne. Det var rigtig godt med drøftelser og erfarings-udveksling med de andre deltagere. Det ville jeg gerne have haft endnu mere af," siger han.

Heldigvis har Frank og Kenneth mulighed for at få lovstoffet uddybet senere i forløbet. Første modul er en introduktion til emner, der vil blive gået i dybden med på de næste 4 moduler.

Kitte Rhod Sander er ny medarbejder hos HOFOR og arbejder som LEAN partner. Hun deltog i første modul for at få kendskab til afløbsområdet. Hun er meget tilfreds med kurset og fortæller:

"Jeg har fået et rigtig godt indblik i afløbssystemet og den praktiske drift, og det var super interessant med ekskursionen til Aarhus Vands underjordiske bassin. Jeg var også rigtig glad for at få overblik over ansvarsfordelingen mellem kommuner, vandselskaber og private borgere i forhold til klimatilpasning. Vi havde nogle meget kompetente undervisere, og jeg kan helt klart anbefale andre at deltage i uddannelsen."

Om uddannelsen

Afløbsoperatøruddannelsen er udviklet af branchen til branchen og består af 5 moduler. Uddannelsen giver en helhedsforståelse af afløbssystemet og samspil med renseanlæg, og ruster deltagerne til at håndtere hverdagens udfordringer.

Ivan Vølund fra VandCenter Syd og Kurt Poulsen fra Favrskov Forsyning har været med til at udvikle uddannelsen. Se interview med dem i små filmklip samt program for uddannelsen her: http://www.danva.dk/Arrangementer/Afløbsoperatør-uddannelse.aspx

Yderligere information

Kontakt Helle Kayerød for nærmere information om uddannelsen, mulighed for merit mv. på telefon 8793 3511 eller e-mail hkr@danva.dk 

Underviseren Peter Underlin fra Hillerød Forsyning giver respons på gruppearbejdet.