Bergen er den by i Europa, hvor det regner mest. Byen har en nedbør på 2250 mm. (Foto: Colourbox).
NORDIWA konferencen foregår den 4.-6. november 2015 i Bergen i Norge.

De nordiske spildevandskonferencer er afholdt hvert andet år siden 1989, og værtsskabet går på skift mellem de nordiske lande. I år er det Norsk Vann, der har ansvar for at organisere konferencen i tæt samarbejde med vandforeningerne i de øvrige nordiske lande, som alle har repræsentanter i program-komiteen.

Formål

Formålet med konferencen er at bidrage til udveksling af viden og erfaringer mellem praktikere og forskere indenfor afløb og spildevand.

Målgruppe

Målgruppen for konferencen er medarbejdere og ledere i spildevandsforsyninger samt rådgivere, leverandører, forskere og myndigheder. På NORDIWA 2015 er der særlig fokus på praktikere.

Call for abstracts

Der er deadline for indsendelse af forslag til indlæg på konferencen den 31. januar 2015.

Læs mere i Call for abstracts.

Yderligere information

Kontakt DANVAs repræsentant i programkomiteen Helle Kayerød på telefon 8793 3511 eller e-mail hkr@danva.dk

Se også konferencens hjemmeside www.nordiwa.no