Stemningsbillede fra Folkemødet i 2013. Foto: Colourbox
På baggrund af de gode erfaringer fra sidste år, deltager DANVA også i dette års politik-festival, der løber af stablen 12.-15. juni på Bornholm. DANVAs repræsentanter på Folkemødet 2014 er foreningens formand Lars Therkildsen, direktør Carl-Emil Larsen, chefkonsulent Kristian Friis og kommunikationschef Karsten Bjørno.

DANVA varetager på Folkemødet medlemmernes interesser og profilerer foreningen via deltagelse i samarbejder med Dansk Industri, Danmarks Naturfredningsforening, Teknologirådet, Statsbiblioteket, Bornholms Forsyning og Growing Trees Network samt ved  en debat om fremtidens vand arrangeret af Enhedslisten.

Vandquiz mellem elever og politikere

DANVA lægger fra land fredag 13. juni kl. 11.30-12.30 med et arrangement med Statsbiblioteket. Her skal folkeskoleelever i en quiz dyste på viden om vand mod garvede folketingspolitikere. Quizvært er journalisten Georg Julin, og præmien er en personlig folkeskov.

Hold 1 består af tre elever fra Allinge-Sandvig Borgerskole, og hold 2 består af formanden for Folketingets Miljøudvalg Lone Loklindt og miljøordførerne Henrik Høegh og Per Clausen.

Vandsmagekonkurrence

I relation til vandquizzen er der fredag kl. 11.30-14.00 udenfor teltet vandsmagningskonkurrence med prøver fra Bornholms 14 vandværker. Publikum skal smage, beskrive og stemme på det vand, der smager bedst. Konkurrencen, der styres af Bornholms Forsyning, er samtidig en prolog til Vand Grand Prix. Vindervandet går direkte til finalen i København i efteråret.

Eksport og grønne jobs

Fredag kl. 13 inviterer DANVA til debat sammen med DI om temaet: Kan man leve af vand? Kan dansk viden om vand og spildevandsbehandling skabe grønne jobs og eksportsucceser? Og er der tilstrækkelig høj produktivitet og effektivitet i den danske vand- og spildevandsforsyningssektor til at sikre fundamentet for eksport af danske vandløsninger? Og efterspørges der nye innovative løsninger fra teknologi-leverandører over rådgivere til forsyningsselskaberne?

Formålet er at skabe debat om Danmarks potentialer på vand- og spildevandsområdet og fokus på, hvordan sektoren skal indrettes for både at indhøste produktivitetsgevinster og blive eksportorienteret.

Deltagere i debatten er miljøminister Kirsten Brobøl, DANVAs direktør Carl-Emil Larsen, adm. direktør i Veolia Frédéric Théry, direktør i Dansk Industri Tine Koed, formand for FRI Jesper Nybo Andersen og Carsten Jørgensen fra Deloitte. Ordstyrer er Peter Lund Madsen.

Klimatilpasning, LAR og separatkloakering

Fredag kl. 15.15-16.00 arrangerer DANVA i samarbejde med Teknologirådet debat, om det er de private husejeres ansvar at betale for klimatilpasning gennem separatkloakering og LAR.

Hvilke muligheder er der for både at holde fokus på at begrænse oversvømmelser og overløb og samtidig undvige sociale negative konsekvenser af klimatiltag?

Danskerne bliver i stigende grad udsat for oversvømmelser på grund af de stadig større regnmængder. Men hvem skal betale for de løsninger, der får vandet ledt væk fra beboelse? Publikum kan opleve de folkevalgte, KL og vandselskaberne debattere, hvad man kan gøre for at sikre danskerne mod de negative økonomiske konsekvenser af klimaløsninger. Debattens tema: Er det den enkelte borger, der skal betale for løsninger, der er et nationalt problem, eller er det samfundet? Findes der andre finansieringsmodeller?

Deltagere i debatten: Miljøordfører Per Clausen (EL), administrerende direktør for HOFOR A/S Lars Therkildsen, chef-konsulent i DANVA Kristian Friis og næstformand for KL’s miljø- og teknikudvalg, Peter Sørensen (borgmester i Horsens).

Hvem skal finansiere rent drikkevand?

Fredag kl. 17.45-18.45 inviterer DANVA og Danmarks Naturfredningsforening til diskussion om, hvem der skal betale for rent drikkevand i Danmark.

Danskerne vil have rent drikkevand og bryder sig ikke om, at der bliver brugt sprøjtegift, der hvor vandet dannes og indvindes. Det gør politikerne heller ikke, men rent drikkevand har en pris, og hvem skal betale for det rene drikkevand?

Deltagere i debatten: Lone Loklindt, formand Folketingets miljøudvalg, Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Lars Therkildsen, formand for DANVA, Lars Hvidtfeldt, formand for Landbrug & Fødevarer.

Reimer Bo Christensen er ordstyrer og vil sikre fremdrift i debatten og sørge for, at publikum kan stille spørgsmål.

Vandets fremtid i Danmark

Lørdag 14. juni kl. 10-11 deltager DANVA i en debat arrangeret af Enhedslisten over temaet: "Vandets fremtid i Danmark".

Kan vi trygt drikke det vand, der kommer ud af hanerne uden at behøve at være bange for farlige kemikalier? Hvorfor er Danmark mange år bagud med at leve op til sine forpligtelser til at sikre god vandkvalitet? Maler vi fanden på væggen?

Fakta er, at det rene danske drikkevand er alvorligt truet. I hver fjerde vandboring er der konstateret sprøjtegifte, og problemerne med at finde nyt rent drikkevand vokser. Vandværkerne har i årevis forsøgt at råbe politikerne op med budskabet om, at det er nødvendigt at etablere beskyttelseszoner rundt om vandboringerne, hvor der ikke må anvendes sprøjtegifte. Renere vand kræver sprøjtefri zoner og et decideret forbud mod de pesticider, der er dukket op i grundvandet.

Deltagere: Miljøminister Kirsten Brosbøl, direktør i DANVA Carl-Emil Larsen, miljøordfører Per Clausen og direktør i Dansk Miljøteknologi, Jørn Jespersen.

Læs mere

Læs mere om Folkemødet her.

Magasinet danskVAND bringer i august en artikel om resultaterne af DANVAs deltagelse i Folkemødet.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på telefon 8793 3575, mobil 2014 3542 eller e-mail kbj@danva.dk