DANVAs lederuddannelse er et intensivt uddannelsesforløb for ledere i vandselskaber. Uddannelsen sætter fokus på lederens faglige og personlige udvikling og giver værktøjer til at blive en mere kompetent leder i hverdagen.

Grundforløbet starter op igen den 3. marts og kører frem til 12. juni og består af fem 2-dages moduler:

Ledelsesrollen og ansvar

3.-4. marts 2014

 • Ledertyper og lederens opgaver
 • Lederegenskaber og det personlige udgangspunkt
 • Styring af medarbejderindsatsen
 • Lederens autoritet og indflydelse

Ledelse af mennesker

26.-27. marts 2014

 • Motivationsmekanismer på jobbet
 • Situationsbestemte ledelsestilgange
 • Coaching og feedbask som ledelsesværktøj

Ledelse af teams

23.-24. april 2014

 • Gruppedynamik og behaviorismen
 • Teamstruktur og karakteristika
 • Typologi og teamsammensætning
 • Lederens rolle i teamledelse

Ledelse og kommunikation

14.-15. maj 2014

 • Kommunikation og ledelse i hverdagen
 • Kommunikationsprocessen mellem mennesker
 • Opbygning af kommunikationsmodeller
 • Mediation og konflikthåndtering

Ledelse af forandinger

11.-12. juni 2014

 • Planlægning af gennemførelse af forandringsprocesser
 • Forandringsstrategier og -modeller
 • Innovation og drift på samme tid

Læs mere om den grundlæggende lederuddannelse i programmet her.

Gode erfaringer med uddannelsen

Ledergruppen i Assens Forsyning har været glade for at deltage i uddannelsen. Læs interview her.

Strategisk ledelse

Grundforløbet kan suppleres med en overbygning i strategisk ledelse, hvor deltagerne får en række værktøjer til styring af indsatsen på operationelt niveau. Uddannelsen starter op den 26. februar og kører frem til 6. maj med disse tre 2-dages moduler:
 • Det strategiske fundament
 • Strategisk planlægning
 • Strategi i aktion

Læs mere om strategisk ledelse i programmet her.

Ledelsespsykologi og organisering

Dette forløb er også en overbygning på grunduddannelsen og har fokus på at koble ledelsesteorier med deltagernes egne erfaringer. Uddannelsen starter op 1. september og kører frem til 11. november med disse tre 2-dages moduler:
 • Organisation, styring og strukturelle dilemmaer
 • Organisationskultur og den menneskelige faktor
 • Ledelsespsykologi og individet i organisationen

Læs mere om ledelsespsykologi og organisering i programmet her.

Eksamen og ECTS-point

Alle tre forløb kan afsluttes med eksamen og giver 10 ECTS-point, der kan indgå i en Akademiuddannelse i ledelse.

Yderligere information

Kontakt Karin Larsen på T: 8793 3504, M: 2938 2141 eller E: kl@danva.dk