Vandselskabernes brancheorganisation, DANVA, hilser evalueringsrapporten af vandsektorloven velkommen. Anbefalingerne i rapporten afslører mange af den nuværende lovs uhensigtsmæssigheder og danner dermed et solidt grundlag for en konstruktiv dialog med lovgiverne om udformningen af den kommende vandsektorlov, der skal styres mindre af teknokraternes regnemaskiner og mere af viden om vand.

Den nuværende vandsektorlov er ”en restriktiv, administrativ, tung regulering, der unødigt begrænser vandselskabernes handlefrihed, effektiviseringsincitamenter, innovationskraft og samarbejdsmuligheder med vandsektoren.”

Sådan lyder konklusionen fra Deloitte i ”Evalueringen af vandsektorloven”, der blev offentliggjort 21. marts. DANVA anerkender miljøministeren for at lægge evalueringen frem. Men rapporten viser, at Deloitte ikke har den nødvendige viden om vand og på en lang række afgørende områder giver misvisende anbefalinger til løsninger på problemer i den nuværende vandsektorlov.

”Den nuværende lov har virket i fire år nu. Det bedste, man kan sige om den, er, at den med al tydelighed har vist at være stærkt mangelfuld og bureaukratisk omkostningstung. Vi vil sammen med politikerne nu være med til at få opstillet de rammer, der arbejder for, at vandselskaberne kan arbejde endnu bedre til gavn for folkesundheden, en lille miljøbelastning og forsyningssikkerheden,” siger DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen.

På trods af den nuværende uhensigtsmæssige regulering har vandselskaberne vist, at de af egen drift har været i stand til at effektivisere. Det understreger selskabernes vilje til at sætte mål og retning, og at der er brug for en reguleringsmodel, der baserer sig på flerårige målkrav gennem dialog og ikke rigid, bureau-kratisk, kortsigtet kontrol.”

Vandsektoren har trods forhindringerne i den nuværende lovgivning også i stigende grad udviklet samarbejder med det øvrige erhvervsliv om teknologiudvikling.

”Vi ser frem til, at den kommende vandsektorlov giver plads til, at vandselskaberne mere smidigt kan få mulighed for at indgå i samarbejder om nye løsninger. Det er ikke vandselskabernes rolle at markedsmodne og drive eksportvirksomhed, men de er afgørende for udviklingen af nye, effektive koncepter,” siger Carl-Emil Larsen.

DANVA mener også, at konstruktionen med valg til forbrugerrepræsentanter i vandselskabernes bestyrelser bør afskaffes og erstattes af forbrugerpaneler.

Læs rapporten

Læs ”Evaluering af vandsektorloven”.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk