Regeringens vækstplan lægger op til effektiviseringer i vandsektoren på 1,3 milliarder kroner i 2020. For at kunne indfri det krav er det nødvendigt, at den kommende vandsektorlov afbureaukratiserer sektoren og giver vandselskaberne øgede frihedsgrader, fastslår vandsektorens brancheorganisation, DANVA.

Effektiviseringer i vandsektoren er et af elementerne i regeringens vækstpakke, ”Danmark helt ud af krisen”. Den fokuserer på at skabe arbejdspladser og udvikling, hvilket DANVA bifalder. Men det er afgørende for realiseringen af de 1,3 milliarder kroner i 2020, at udmøntningen af den kommende vandsektorlov giver vandselskaberne en forbedret regulering, der sikrer handlefrihed til lokale, kompetente beslutninger. Effektiviseringer opnås bedre ved at sikre fuld anvendelse af de faglige og ledelsesmæssige ressourcer, der findes i vandselskabernes bestyrelser, fremfor detailstyring fra regulator.

Nu begynder forhandlingerne om vækstpakken. Samfundet har behov for effektiviseringer, men det høje effektiviseringskrav, som regeringen foreslår for vandsektoren, bliver svært at indfri, lyder det fra DANVA:

Vandselskaberne understøtter folkesundheden og bidrager til, at den danske industri kan producere og udvikle. Effektiviseringskrav skal i den kommende regulering derfor imødekommes med rammer, så selskaberne i højere grad end i dag aktivt får mulighed for at bidrage til udvikling af nye teknologier og vækst i antallet af private arbejdspladser,” siger Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA.

Regeringens effektiviseringsforslag på 1,3 milliarder kroner svarer nøjagtig til det beløb, som regeringens evaluator af vandsektorloven har regnet sig frem til i sin rapport. Effektiviseringsrammen fordeler sig med 900 millioner kroner i spildevandsselskaberne og 400 millioner kroner i vandforsyningsselskaberne.

DANVA håber, at regeringen på samme måde vil lytte til evaluators konklusioner, der beskriver den nuværende vandsektorlov som ”en restriktiv, administrativ, tung regulering, der unødigt begrænser vandselskabernes handlefrihed, effektiviseringsincitamenter, innovationskraft og samarbejdsmuligheder med vandsektoren.”

Det gælder nu for lovgiverne om først og fremmest at afbureaukratisere reguleringen og skabe incitamenter til, at vandselskaberne kan arbejde endnu stærkere for danskernes sundhed, en minimal miljøbelastning, den højst mulige forsyningssikkerhed og teknologiudvikling i samarbejde med rådgivere og producenter. Den danske højteknologiske vandsektor er anerkendt både i Danmark og ude i verden. Den status er der arbejdspladser i,” siger Carl-Emil Larsen.

Et yderligere potentiale indenfor vandsektoren kan kun realiseres, hvis lovgiverne udarbejder en vandsektorlov, der understøtter vækst og udvikling.”

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk