Marselisborg Renseanlæg. Foto: Aarhus Vand.
DANVAs medlemsblad danskVAND har denne gang fokus på energismarte vandselskaber med udgangspunkt i ESWA-projektet (Energy Smart Water Utilities) som er gennemført med Aarhus Vand i spidsen.

ESWA-projektet har undersøgt Smart Grid løsninger, energiproduktion og energilagring i vandsektoren. Projektet har vist, at vandsektoren med fordel kan deltage i fremtidens energistruktur, og at der er et stort potentiale for intelligente løsninger.

Aarhus Vand har bl.a. gennemført test på Marselisborg Renseanlæg, og der er gode muligheder for at styre elforbruget efter udbud af grøn el og lavere afregningspriser samt styre driften efter el-nettets behov.

Projektet har også har undersøgt muligheden for energiproduktion med varmepumper samt potentialet ved trykaflastning med en mikro-hydroturbine, som blev testet Stavtrup Vandværk. Og mulighederne for at lagre energi er undersøgt på 3 måder: højdelager, biogaslager og varmelager. Resultaterne af alle projekterne er uddybende beskrevet i artikler i danskVAND.

Juridiske barrierer

Vandsektorens lovgivningsmæssige rammebetingelser er undersøgt af Aarhus Universitet. Professor i miljøret Ellen Margrethe Basse konkluderer i sin redegørelse, at rammebetingelserne indeholder flere barrierer end incitamenter for omstilling til en energismart vandsektor. Læs en introduktion til rapporten i danskVAND og læs redegørelsen i fuld længde.

Om ESWA

Forskningsprojektet er gennemført i perioden marts 2012 – april 2014 med Aarhus Vand som projektholder og COWI som projektleder og i samarbejde med DHI, ABB, DONG, Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og DANVA.

Læs mere

Alle forskningsprojektets rapporter kan læses på Aarhus Vands hjemmeside.

DANVAs medlemsblad med tema om Energi kan læses her: