Byrådene i Esbjerg og Varde skal i maj beslutte, om de to kommuners forsyningsselskaber skal oprette et fælles serviceselskab. En økonomisk analyse viser, at der årligt kan spares 17,1 mio. kr. ved en fusion.

Stordriftsfordele

Analysen viser, at omkostningerne kan reduceres med 11,7 % på 22 udvalgte arbejdsområder. Sammenlægningen skal berøre administration og drift, som skal samles i en fælles serviceenhed, hvis politikerne beslutter det.

Et fælles serviceselskab vil blive ejet af de to kommuners Holding-selskaber.

Hvis fusionen gennemføres, bliver det nye forsyningsselskab et af landets største.

Naturlig afgang

Medarbejderne i Esbjerg og Varde Forsyning er netop blev orienteret om planerne. Som udgangspunkt skal reduktion af medarbejdstaben med 16 personer ske ved naturlig afgang. Det fulde besparelsespotentiale forventes at være realiseret i løbet af 5 år.

Læs mere

Læs mere i pressemeddelelsen her.