Byrådene i Varde og Esbjerg kommuner har begge godkendt, at Varde Forsyningskoncern og Esbjerg Forsyningskoncern arbejder videre med at oprette et fælles service-selskab. Navnet på det nye selskab er ’DIN Forsyning’.

Sammenlægningen vil berøre administrative og driftsmæssige ydelser, der samles i et nyt fælles serviceselskab. Det forventes stiftet pr. 1. januar 2015.

Stordriftsfordele

DIN Forsyning vil være ejet af de to kommuners Holding-selskaber. Ifølge en økonomisk analyse forventes fusionen at medføre en samlet årlig besparelse på 17,1 mio. kr.

DIN Forsyning bliver et af landets største forsyningsselskaber. Det giver en række fordele, herunder at det bliver nemmere at fastholde og tiltrække medarbejdere med specielle kompetencer.

Opgaverne for det fælles serviceselskab DIN Forsyning vil fortsat være en stabil og miljørigtig forsyning af fjernvarme, godt drikkevand, miljøvenlig affaldshåndtering og sikker afledning af spildevand.

Læs mere

Læs Esbjerg Kommunes pressemeddelelse.