Brug 10 minutter på at påvirke Europa-Kommissionen

Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles er sammen med hollandske, spanske, italienske og finske regionskontorer, forskningsinstitutioner og virksomheder ved at afdække, hvordan innovation tidligere er blevet finansieret, og hvor vi kan se mulighed for forbedringer. Sidste frist for at komme med forbedringsforslag og anbefalinger er søndag den 8. juni. Konklusioner og anbefalinger bliver samlet i en rapport til Europa-Kommissionen, og skal gøre den klogere på, hvordan den kan hjælpe forskning og udvikling, samt erhvervsliv og myndigheder på vandområdet.

Baggrund for undersøgelsen

Der er stor fokus på vand – både i Danmark og i EU. Vand er blevet et højt prioriteret, europæisk indsatsområde, der dækker over alt fra forurening, genanvendelse, konsekvenserne af klima-forandringerne, teknologiudvikling, eksport globalt og nationalt osv.

Når det er sagt, er spørgsmålet: Hvordan bliver innovation på vandområdet finansieret? Der er efterhånden mange (regionale, nationale, internationale) finansieringsmuligheder, men det er langt fra sikkert, at det er de rigtige, eller at de er tilstrækkelige. Og hvis Europa skal blive ved med at være i front på vandområdet, bør der stilles midler til rådighed til at videreudvikle vandløsningerne. Det vil gruppen FinnoWater, som Region Midtjylland deltager i, gerne fortælle Europa-Kommissionen om. FinnoWater er udpeget direkte af Europa-Kommissionen til at komme med en række anbefalinger og forventer derfor nogle interessante input. Region Midtjylland spiller en af nøglerollerne i gruppen, hvilket giver en helt særlig mulighed for at fremme de danske interesser på området.

Hvordan kan du påvirke?

Ved at bruge 10 minutter på at udfylde spørgeskemaet, får du mulighed for at komme med dine anbefalinger til EU’s fremtidige finansieringsmuligheder. Spørgeskemaet er på engelsk og handler om jeres vandprojekter, hvordan I finansierede dem, og hvad I ville anbefale på længere sigt. Det er ikke et krav for besvarelse, at man har benyttet EU-finansiering – alle erfaringer er velkomne. Der er behov for gode, danske besvarelser, da det er en unik måde at påvirke Europa-Kommissionen på.

Hvorfor er der behov for danske besvarelser?

Omkring 50 % af de nuværende besvarelser kommer fra Spanien og yderligere 15 % fra Italien. Da de Nord- og Sydeuropæiske vandudfordringer ikke altid er de samme, er der et stort behov for, at danske og nordiske interesser bliver repræsenteret. Tendensen i de nuværende anbefalinger er at der er behov for en europæisk finansieringsmodel for især SMV’er til forskning i hvordan man sikrer rent drikkevand.

Deltag i undersøgelsen

Du kan komme med dine erfaringer og anbefalinger ved at besvare spørgeskemaet her: https://www.surveymonkey.com/s/HRG2Q52

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål til spørgeskemaet og det initiativ, som Midtjyllands EU-kontor er med i (EIP on Water), er du velkommen til at kontakte:

Birgitte K. Frederiksen

EU-specialrådgiver, Central Denmark EU Office

Tlf: +32 2 230 87 32

Mob: +32 470 911 029

Email: bkf@centraldenmark.eu