Miljøminister Kirsten Brosbøl tager 1. spadestik.

Fyrtårnsprojektet Billund BioRefinery går nu ind i byggefasen, og det blev festligt markeret den 18. august med et besøg af miljøminister Kirsten Brosbøl og en lang række nøglepersoner fra vandsektoren. Miljøministeren tog "første spadestik" med en mini-graver for at markere starten på den fysiske realisering af Fremtidens Renseanlæg.

"Billund BioRefinary udstikker kursen for dansk miljøteknologi i verdensklasse. Det er projekter som dette, der giver genlyd ude i verden, og som kan gavne både miljø, eksport og fremtiden for danske arbejdspladser", sagde miljøminister Kirsten Brosbøl.

Fremtidens Renseanlæg bygges i et tæt partnerskab mellem Krüger A/S og Billund Vand A/S. Det er et pilotprojekt med en ny, unik teknologi, der kombinerer rensning af spildevand og bioforgasning af organisk affald på en meget effektiv måde, så der bl.a. produceres tre gange mere energi, end anlægget bruger til rensning.

”Affald og spildevand er en ressource. Den grundholdning har vi arbejdet med i mange år hos Billund Vand, og det tiltrækker stor interesse fra både danske og internationale fagfolk. Nu går vi endnu et skridt videre og får nye erfaringer, som vi glæder os til at formidle videre til branchen,” sagde adm. direktør Ole P. Johnsen, Billund Vand A/S.

Om Billund BioRefinery

Billund BioRefinery har et totalbudget på ca. 70 mio. kr. og opføres med støtte fra Miljøministeriet og Vandsektorens Teknologiudviklingsfond.

Projektet har allerede høstet internationale priser, bl.a. Global Water Award og EU’s miljøpris.

Læs mere

Læs mere og find link til indslag om arrangementet på TV Syd på Billund BioRefinerys hjemmeside.