Afgiftsforhøjelsen består blandt andet i følgende med særlig interesse for vandselskaberne:

Totalnitrogen: Stigning fra 20 kr. pr. kg til 30 kr. pr. kg

Totalfosfor: Fra 110 til 165 kr. pr. kg

Organisk materiale: Fra 11 til 16,5 kr. pr. kg

Der er yderligere information på Skats hjemmeside.

Bemærk, at med den kommende afgiftsforhøjelse m.v. er det pr. 1. oktober i år ikke længere retvisende, hvad der står i § 3, § 8, stk. 2 og 3 og § 11, stk. 1 og 2 i den seneste bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand fra 2013.

Yderligere information

Kontakt konsulent Jens Plesner, tlf. nr.: 8793 3560, e-mail: jpl@danva.dk