Den nyvalgte bestyrelse den 22. maj 2014. (Foto: Toke Hage).

Lars Therkildsen fortsætter som formand, og Ango Winther fortsætter som næstformand i DANVA. Se stemmefordelingen ved generalforsamlingens bestyrelsesvalg i tabellen herunder.

DANVAs bestyrelse har konstitueret sig med Ango Winther som næstformand. Dermed fortsætter han i hvervet fra den foregående periode, ligesom formanden, Lars Therkildsen.

Det var en enig forsamling af medlemmer, der ved DANVAs generalforsamling i Kolding 22. maj valgte deres formand. Lars Therkildsen er udpeget selskabsrepræsentant fra HOFOR A/S.

Efterfølgende blev de 14 øvrige bestyrelsesmedlemmer fundet ved kampvalg. Ango Winther fik derved en plads som politisk udpeget bestyrelsesrepræsentant i Aarhus Vand A/S og dagen efter konstituerede bestyrelsen ham som næstformand.

Valgresultat

Herunder kan du se valgets resultat med stemmer fordelt på kandidater:

Lars Therkildsen HOFOR A/S blev enstemmigt valgt som formand.

Bestyrelsesrepræsentanter (Valggruppe 1)

Stemmer

 Ole Glahn, Kalundborg Forsyning A/S  2626 (valgt)
 Ango Winther, Aarhus Vand A/S  2528 (valgt)
 Leif Knudsen, VandCenter Syd  2518 (valgt)
 Morten Slotved, Hørsholm Vand A/S  2448 (valgt)
 Peder Hvejsel, TREFOR og Fredericia Spildevand og Energi A/S  2436 (valgt)
 Daniel Nyboe Andersen, Aalborg Forsyning Holding A/S  2372 (valgt)
 Preben Olesen, Varde Forsyning A/S  2068 (valgt)
 Albert Pedersen, Nyborg Forsyning og Service A/S  2020 (valgt)
 Søren Edlefsen, Assens Spildevand A/S (1. suppleant)  1184
 Niels Peter Ellegaard, FFV Vand A/S (2. suppleant)  930
 Flemming Rømer, Fredensborg Spildevand A/S (3. suppleant)  806

 Selskabsrepræsentanter (Valggruppe 2)

 
 Ole Steensberg Øgelund, Vand og Affald, Svendborg  2072 (valgt)
 Carsten Nystrup, Nordvand A/S  2014 (valgt)
 Jan Hvidtfeldt Andersen, Halsnæs Spildevand A/S  1932 (valgt)
 Susan Münster, Holbæk Forsyning A/S  1664 (valgt)
 Kim Harreskov, Silkeborg Forsyning A/S  1646 (valgt)
 Gitte Guldberg, Lemvig Vand og Spildevand A/S  1640 (valgt)
 Jens Bastrup, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S (1. suppleant)  1450
 Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg Forsyning (2. suppleant)  1324
 Niels Møller Jensen, Herning Vand A/S (3. suppleant)  1106
 Jens Prisum, BIOFOS A/S (4. suppleant)  846
 John Hartvig Mølgaard, Haderslev Forsyningsservice (5. suppleant)  782