Miljøminister Kirsten Brosbøl. (Foto: Carsten Bjørn Larsen).

Miljøminister Kirsten Brosbøl indviede den 18. august Aarhus Vands nye vandværk i Truelsbjerg ved Trige Skov nord for Aarhus. Truelsbjergværket sætter helt nye standarder for fremtidens vandværker og er i en klasse for sig i Danmark inden for vandproduktion, forsyningsstabilitet, arkitektur og design.

”Med Truelsbjergværket har Aarhus fået ”fremtidens vandværk”. Det sikrer ikke blot aarhusianerne friskt, rent vand i hanerne, det er også et udstillingsvindue, der viser omverdenen, hvor ambitiøse og dygtige vi er til vand herhjemme, og hvilke løsninger vi kan eksportere. Jeg er optaget af, at vi hele tiden rykker grænserne for, hvor effektiv en vandsektor man kan få. Her på vandværket vil der bl.a. ske forsøg med at udvikle løsninger for fremtidens tekniske udfordringer på drikkevandsområdet. Det er netop den slags tiltag, jeg gerne vil se, når vi støtter innovative projekter,” sagde miljøminister Kirsten Brosbøl.

Det nye vandværk erstatter det nuværende, som er gammelt og utidssvarende, og det kommer til at levere vand til omkring 40.000 forbrugere i det nordlige Aarhus. De kan se frem til at få vand af meget høj kvalitet fra et vandværk, hvor alle sejl er sat for at sikre vandet mod enhver form for menneskeskabt eller naturlig forurening. Direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, forklarer:

”På et traditionelt vandværk er vandtankene støbt i beton og gravet ned i jorden, og iltningen af råvandet foregår på store åbne iltningstrapper. Det giver en sårbarhed for forurening. Samtidigt er der ofte dårlig adgang til at inspicere tanke og installationer. Det er svagheder, som vi har elimineret på Truelsbjerg-værket, der er et moderne, high tec vandværk. Som noget helt nyt for danske vandværker er rentvands-beholderne designet som indendørs, fritstående beholdere i rustfrit stål, som hver rummer 1 mio. liter vand. Alle tanke og installationer er nemme at inspicere, og vi kan tage vandprøver på alle stadier af vandbehandlingen. Råvandet iltes som første led i behandlingsprocessen med ren ilt og har dermed den højeste form for hygiejne. Samtidigt er hele vandbehandlingsanlægget udformet som et lukket system under konstant tryk. Det gør, at vores forbrugere kan være sikre på at få vand i bedste kvalitet.”

Truelsbjergværket fungerer – udover at være et vandværk - som et demonstrations- og udviklingsanlæg, der allerede nu tiltrækker virksomheder og universiteter fra ind- og udland. Der er indrettet gode faciliteter og der er et laboratorium, som giver virksomheder, studerende og forskere adgang til at udføre tests, køre forsøg med processer i fuld skala og afprøve nye komponenter. Og forskere fra VIA University i Horsens og DTU Miljø har i flere måneder arbejdet med at dokumentere indkøringsprocessen og forankre ny viden om vandbehandlingsprocesser til fremtidige anlæg.

Fyrtårnsprojekt

Truelsbjergværket er en del af det nationale fyrtårnsprojekt ”Fremtidens Drikkevandsforsyning”. Her deltager Aarhus Vand sammen med vandselskaberne HOFOR i København og VandCenter Syd i Odense, en række rådgivere, producenter samt DTU i danmarkshistoriens største udviklingsprojekt for vandforsyning.

Projektet er finansieret af VTU-fonden og Naturstyrelsen og giver et bud på, hvad forsyninger ser som løsningen på en del af fremtidens tekniske udfordringer på drikkevandsområdet. Det er samtidig et projekt, som skal understøtte dansk eksport af vandteknologi. En del af projektets løsninger vil blive demonstreret på det nye vandværk i Truelsbjerg.

Kilde: Pressemeddelelse fra Aarhus Vand.