Det åbne land. Foto: Jens Plesner.
Tilslutninger af nye ejendomme i det åbne land og de berørte husejeres problemer med at finansiere de dertil hørende tilslutningsbidrag er for mange selskaber blevet et issue. Ikke mindst fordi selskaber oplever at blive mødt med krav om deltagelse i finansieringsmodeller/ henstandsordninger.

Et af de selskaber, der har mødt kravet om at yde henstand til grundejere, har fået udarbejdet et juridisk notat med en vurdering af de forsyningsretlige og selskabsretlige konsekvenser af en sådan henstands-ordning. Forsyningen har stillet notatet til rådighed for DANVAs sekretariatet. Derudover har DANVA aftalt med selskabet, at notatet kan stilles til rådighed for andre DANVA medlemmer, hvis disse kontakter sekretariatet.

Kontakt

Kontaktpersoner på sekretariatet vedr. notatet er Helle Katrine Andersen, hka@danva.dk eller Carl-Emil Larsen, cel@danva.dk